Thủ tục hành chính: Xin cấp phép xây dựng, sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp công trình tôn giáo - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Xin cấp phép xây dựng, sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp công trình tôn giáo - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-082815-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện, thị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xin cấp phép xây dựng, sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp công trình tôn giáo - Bến Tre

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin phép theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng Nội vụ huyện. Công chức phụ trách tôn giáo kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đúng, đủ theo yêu cầu thì nhận hồ sơ.
Bước 3: Trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định
Bước 4: Trao kết quả

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xin cấp phép xây dựng, sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp công trình tôn giáo - Bến Tre

Bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Bản vẽ thiết kế kỹ thuật và bảng chiếc tính khối lượng công trình
Đơn xin phép xây dựng, sửa chữa, tổ chức lễ khởi công, khánh thành của tổ chức tôn giáo (có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xin cấp phép xây dựng, sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp công trình tôn giáo - Bến Tre

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xin cấp phép xây dựng, sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp công trình tôn giáo - Bến Tre

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Xin cấp phép xây dựng, sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp công trình tôn giáo - Bến Tre

Thủ tục hành chính liên quan Xin cấp phép xây dựng, sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp công trình tôn giáo - Bến Tre

Menu