Thủ tục hành chính: Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-106387-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Cư trú
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại trụ sở Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả xác nhận tại trụ sở Công an thành phố, thị xã. Nội dung xác nhận bao gồm các thông tin cơ bản của từng cá nhân: họ và tên, tên gọi khác (nếu có), ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc, tôn giáo, số chứng minh nhân dân, nơi thường trú, ngày, tháng, năm đăng ký, ngày, tháng, năm xoá đăng ký thường trú.
- Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả kết quả xác nhận cho người đến nhận kết quả.
- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
Giấy tờ tài liệu chứng minh công dân trước đây có hộ khẩu thường trú (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu (mẫu HK02)
Tải về
1. Quyết định 698/2007/QĐ-BCA(C11) ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Thủ tục hành chính liên quan Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Menu