Thủ tục hành chính: Xác nhận thường trú - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận thường trú - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-030110-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Cư trú
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Đơn đã được ký xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận thường trú - Ninh Thuận

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Ủy ban nhân dân cấp xã): kiểm tra hồ sơ hợp lệ viết phiếu hẹn, xử lý và trình Chủ tịch ký xác nhận
Bước 2: Giao trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận thường trú - Ninh Thuận

Giấy tờ, văn bản cần xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch…)
Xuất trình Sổ hộ khẩu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận thường trú - Ninh Thuận

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận thường trú - Ninh Thuận

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Xác nhận thường trú - Ninh Thuận

Thủ tục hành chính liên quan Xác nhận thường trú - Ninh Thuận

Thủ tục hành chính liên quan nội dung
1. Xóa đăng ký thường trú - Ninh Thuận

Menu