Thủ tục hành chính: Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-111459-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: hhhỦy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày sau khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội - Quảng Nam

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Cán bộ thương binh – xã hội của Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và trình Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội gửi phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội - Quảng Nam

Đơn đề nghị hưởng chế độ Bảo hiểm y tế (01 bản chính)
Chứng minh nhân dân (01 bản chứng thực)
Giấy chứng minh đối tượng bảo trợ xã hội (01 bản chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội - Quảng Nam

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội - Quảng Nam

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội - Quảng Nam

Thủ tục hành chính liên quan Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội - Quảng Nam

Menu

Page loaded in 2 seconds!