Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn chưa có mạng lưới điện Bình Dương - Bình Dương

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đơn chưa có mạng lưới điện Bình Dương - Bình Dương

Số hồ sơ: T-BDU-084918-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận đơn chưa có mạng lưới điện Bình Dương - Bình Dương

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân có nhu cầu xin xác nhận đơn chưa có mạng lưới điện Bình Dương, sau khi điền đầy đủ các thông tin vào mẫu đơn và chuẩn bị các thủ tục theo thành phần hồ sơ; công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ
+ Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ được tiếp nhận.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ sẽ được hướng dẫn để hoàn chỉnh.
Bước 3: Công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận đơn chưa có mạng lưới điện Bình Dương - Bình Dương

Đơn xác nhận chưa có mạng lưới điện (tự soạn)
Chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú, trường hợp không có hộ khẩu hoặc giấy tạm trú thì phải có giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (bản chính hoặc bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận đơn chưa có mạng lưới điện Bình Dương - Bình Dương

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận đơn chưa có mạng lưới điện Bình Dương - Bình Dương

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Xác nhận đơn chưa có mạng lưới điện Bình Dương - Bình Dương

Thủ tục hành chính liên quan Xác nhận đơn chưa có mạng lưới điện Bình Dương - Bình Dương

Menu