Hiến pháp

Đang xem kết quả 1 đến 7 trong tổng số 7 văn bản.

Hiến pháp 2013 Ban hành: 28/11/2013
Ngày hiệu lực: 01/01/2014
Constitution dated November 28, 2013 of the socialist republic of Vietnam Ban hành: 28/11/2013
Ngày hiệu lực: 01/01/2014
1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam Ban hành: 15/04/1992
Ngày hiệu lực: 18/04/1992
Hiến pháp năm 1992 Ban hành: 15/04/1992
Ngày hiệu lực: 18/04/1992
Hiến pháp năm 1980 Ban hành: 18/12/1980
Ngày hiệu lực: 19/12/1980
Hiến pháp năm 1959 Ban hành: 31/12/1959
Ngày hiệu lực: 01/01/1960
Hiến pháp năm 1946 Ban hành: 09/11/1946
Ngày hiệu lực: 24/11/1946

Menu

Social Media