Nghị định thư

Đang xem kết quả 1 đến 7 trong tổng số 7 văn bản.

Nghị định thư không bắt buộc bổ sung Công ước tra tấn hoặc các hình thức đối xử hay trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hay hạ nhục, 2002 Ban hành: 18/12/2002
Nghị định thư về chống đưa người di cư trái phép bằng đường bộ, đường biển và đường không, bổ sung Công ước của Liên Hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, 2000 Ban hành: 15/11/2000
Nghị định thư không bắt buộc bổ sung Công ước về quyền trẻ em, về việc lôi cuốn trẻ em tham gia xung đột vũ trang, 2000 Ban hành: 25/05/2000
Ngày hiệu lực: 12/02/2002
Nghị định thư không bắt buộc bổ sung Công ước về quyền trẻ em về việc buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em, 2000 Ban hành: 25/05/2000
Ngày hiệu lực: 18/01/2002
Nghị định thư bổ sung của Công ước về xóa phân biệt đối xử đối với Phụ nữ, 1999 Ban hành: 06/10/1999
Ngày hiệu lực: 22/12/2000
Nghị định thư sửa đổi Công ước Quốc tế về đơn giản hóa và hài hòa Thủ tục Hải quan 1999 Ban hành: 26/06/1999
Nghị định thư không bắt buộc thứ hai của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị về việc bãi bỏ hình phạt tử hình, 1989 Ban hành: 05/12/1989

Menu

Social Media