Công ước

Đang xem kết quả 1 đến 16 trong tổng số 16 văn bản.

Công ước về bảo vệ tất cả mọi người khỏi bị cưỡng bức mất tích, 2006 Ban hành: 20/12/2006
Công ước La Haye 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế Ban hành: 29/05/1993
Ngày hiệu lực: 01/02/2012
Convention La Haye on protection of children and co-operation in respect of intercountry adoption in 1993 Ban hành: 29/05/1993
Ngày hiệu lực: 01/02/2012
Công ước tạm quản - Istanbul 1990 Ban hành: 26/06/1990
Ngày hiệu lực: 27/11/1993
Công ước Liên hợp quốc về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma tuý và chất hướng thần năm 1988 Ban hành: 19/12/1988
Công ước quốc tế về hệ thống điều hoà mô tả và mã hóa hàng hóa 1983 Ban hành: 14/06/1983
Ngày hiệu lực: 01/01/1988
Công ước về tuổi lao động tối thiểu, 1973 Ban hành: 06/07/1973
Ngày hiệu lực: 16/04/2010
Công ước toàn cầu về bản quyền Ban hành: 24/07/1971
Universal copyright convention as revised at Paris on 24 July 1971 Ban hành: 24/07/1971
Công ước về các quyền chính trị của phụ nữ, 1952 Ban hành: 20/12/1952
Ngày hiệu lực: 07/07/1954
Công ước về vị thế của người tị nạn, 1951 Ban hành: 28/07/1951
Ngày hiệu lực: 22/04/1954
Công ước về hàng không dân dụng quốc tế Ban hành: 07/12/1944
Công ước về thống nhất một số quy tắc liên quan đến vận chuyển hàng không quốc tế Ban hành: 12/10/1929
Convention dated 12/10/1929 for the unification of certain rules relating to international carriage by air Ban hành: 12/10/1929
International convention for the unification of certain rules of law relating to bills of lading (Hague rules), and protocol of signature Ban hành: 25/08/1924
Công ước quốc tế để thống nhất quy tắc về vận đơn đường biển Ban hành: 25/08/1924

Menu

Social Media