Điều ước quốc tế

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.133 văn bản.

Thông báo 65/2016/TB-LPQT hiệu lực Văn bản sửa đổi, bổ sung số 1 Thỏa thuận tài trợ giữa Việt Nam - Ai len cho việc thực hiện chương trình 135 năm 2016 Ban hành: 31/10/2016
Ngày hiệu lực: 31/10/2016
Thông báo 54/2016/TB-LPQT hiệu lực của Chương trình hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và I-ta-li-a giai đoạn 2013-2016 Ban hành: 23/09/2016
Ngày hiệu lực: 23/09/2016
Thông báo 64/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác kỹ thuật 2014/2015 giữa Việt Nam - Đức Ban hành: 16/09/2016
Ngày hiệu lực: 16/09/2016
Thông báo 59/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định khung giữa về bổ sung khoản tín dụng ưu đãi cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông Chính phủ Việt Nam - Trung Hoa năm 2016 Ban hành: 12/09/2016
Ngày hiệu lực: 12/09/2016
Thông báo 60/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định thương mại biên giới giữa Việt Nam - Trung Hoa năm 2016 Ban hành: 12/09/2016
Ngày hiệu lực: 12/09/2016
Thông báo 58/2016/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư cho Dự án “VIE/032 - Nâng cao năng lực trong lĩnh vực tài chính”giữa Việt Nam và Lúc-xăm-bua năm 2016 Ban hành: 18/08/2016
Ngày hiệu lực: 18/08/2016
Thông báo 42/2016/TB-LPQT hiệu lực của Thông cáo chung về thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Li-bê-ri-a Ban hành: 28/06/2016
Ngày hiệu lực: 28/06/2016
Thông báo 45/2016/TB-LPQT hiệu lực của Công thư trao đổi về Trung Quốc bổ sung khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 129,5 triệu nhân dân tệ để sử dụng cho Dự án xây dựng Cung Hữu nghị Việt - Trung giữa Việt Nam - Trung Hoa Ban hành: 27/06/2016
Ngày hiệu lực: 27/06/2016
Thông báo 37/2016/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận về Dự án "Thông tin viễn thám và bảo hiểm cây trồng tại các nền kinh tế mới nổi, giai đoạn 2 tại Việt Nam" (RIICE-VN) giữa Việt Nam - Thụy Sỹ Ban hành: 24/05/2016
Ngày hiệu lực: 24/05/2016
Thông báo 24/2016/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ Ban hành: 06/05/2016
Ngày hiệu lực: 29/05/2016
Thông báo 22/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định khung về thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và U-ru-goay Ban hành: 28/04/2016
Ngày hiệu lực: 14/04/2016
Thông báo 44/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ giữa Việt Nam - Hoa Kỳ Ban hành: 01/04/2016
Ngày hiệu lực: 07/07/2016
Thông báo 56/2016/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam và Bê-la-rút năm 2016 Ban hành: 23/03/2016
Ngày hiệu lực: 05/10/2016
Thông báo 57/2016/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam - Nga năm 2016 Ban hành: 21/03/2016
Ngày hiệu lực: 05/10/2016
Thông báo 38/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về thiết lập chương trình khung về hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hung-ga-ri Ban hành: 12/01/2016
Ngày hiệu lực: 03/07/2016
Thông báo 28/2016/TB-LPQT hiệu lực của Biên bản kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Việt Nam - Lào Ban hành: 27/12/2015
Ngày hiệu lực: 27/12/2015
Thông báo 05/2016/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận bổ sung giữa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Ô-xtơ-rây-li-a, 2016-2020 Ban hành: 15/12/2015
Ngày hiệu lực: 15/12/2015
Thông báo hiệu lực 04/2016/TB-LPQT của Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 01/12/2015
Ngày hiệu lực: 01/12/2015
Thông báo 16/2016/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm trao đổi về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Nhật Bản đối với Cơ quan Bảo hiểm Xuất khẩu và Đầu tư Nhật Bản Ban hành: 26/11/2015
Ngày hiệu lực: 26/11/2015
Thông báo 48/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về cho phép thành viên gia đình thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực tại các tổ chức quốc tế làm việc có thu nhập giữa Việt Nam - Đức Ban hành: 25/11/2015
Ngày hiệu lực: 09/07/2016

Menu

Social Media