Hướng dẫn

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.102 văn bản.

Hướng dẫn 94/BXD-HĐXD năm 2016 về cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 10/11/2016
Ngày hiệu lực: 10/11/2016
Hướng dẫn 4401/LĐTBXH-ATLĐ năm 2016 triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 03/11/2016
Ngày hiệu lực: 03/11/2016
Hướng dẫn 330/TANDTC-V1 năm 2016 về xét, đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù nhân dịp Quốc khánh nước Việt Nam (02/09/2016) do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Ban hành: 01/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/11/2016
Hướng dẫn 2176/HD-BTĐKT năm 2016 khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Ban hành: 31/10/2016
Ngày hiệu lực: 31/10/2016
Hướng dẫn 325/HĐTVĐX thực hiện Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016 do Hội đồng tư vấn đặc xá ban hành Ban hành: 25/10/2016
Ngày hiệu lực: 25/10/2016
Hướng dẫn 1616/HD-TLĐ năm 2016 xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Ban hành: 19/10/2016
Ngày hiệu lực: 19/10/2016
Hướng dẫn 02/HD-UBND tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016 do tỉnh Thái Bình ban hành Ban hành: 06/10/2016
Ngày hiệu lực: 06/10/2016
Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016 về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Ban hành: 20/09/2016
Ngày hiệu lực: 20/09/2016
Hướng dẫn 1612/HD-CT năm 2016 khen thưởng Tổng kết nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên giai đoạn 1996-2016 do Tổng cục Chính trị ban hành Ban hành: 07/09/2016
Ngày hiệu lực: 07/09/2016
Hướng dẫn 1078/HD-UBND năm 2016 xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Ban hành: 06/09/2016
Ngày hiệu lực: 06/09/2016
Hướng dẫn 1855/HD-UBND năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông do tỉnh Hà Giang ban hành Ban hành: 16/08/2016
Ngày hiệu lực: 16/08/2016
Hướng dẫn 1217/HD-TLĐ năm 2016 thực hiện Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Ban hành: 11/08/2016
Ngày hiệu lực: 11/08/2016
Hướng dẫn 2526/NHCS-TDSV năm 2016 về nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành Ban hành: 27/07/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
Hướng dẫn 1479/HD-BTĐKT năm 2016 tổ chức cụm, khối thi đua của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị tặng "Cờ thi đua của Chính phủ", cờ thi đua cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Ban hành: 25/07/2016
Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Hướng dẫn 03-HD-VPTW năm 2016 thực hiện chế độ đảng phí theo Quyết định 342-QĐ/TW do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành Ban hành: 06/07/2016
Ngày hiệu lực: 06/07/2016
Hướng dẫn 1362/HDLN-SNN-STC-KHĐT năm 2016 thực hiện dự án cánh đồng lớn theo Quyết định 10/2015/QĐ-UBND và Kế hoạch 47/KH-UBND do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang ban hành Ban hành: 06/07/2016
Ngày hiệu lực: 06/07/2016
Hướng dẫn 204/HD-UBND năm 2016 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn Ban hành: 05/07/2016
Ngày hiệu lực: 05/07/2016
Hướng dẫn 1684/HD-BHXH năm 2016 về đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 01/07/2016
Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Hướng dẫn 95/HD-TLĐ năm 2016 Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng giải quyết vụ tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Ban hành: 30/06/2016
Ngày hiệu lực: 30/06/2016
Hướng dẫn 876/HD-TLĐ khen thưởng thành tích phát triển đoàn viên năm 2016 từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2016 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Ban hành: 14/06/2016
Ngày hiệu lực: 14/06/2016

Menu

Social Media