Công văn

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 88.465 văn bản.

Công văn 6078/BGDĐT-GDTX năm 2016 về tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 13/12/2016
Ngày hiệu lực: 13/12/2016
Công văn 10738/VPCP-KTTH năm 2016 về nộp khoản thu về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và bổ sung vốn điều lệ do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/12/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Công văn 10740/VPCP-KTTH năm 2016 thanh tra, kiểm tra về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/12/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Công văn 10741/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Unilever Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/12/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Công văn 2226/TTg-ĐMDN năm 2016 phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/12/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Công văn 2229/TTg-KTN năm 2016 điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Tràng Duệ thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải để xây dựng khu nhà ở cho người lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/12/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Công văn 2230/TTg-KTN năm 2016 bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/12/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Công văn 10713/VPCP-V.III năm 2016 về phân công chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 10/12/2016
Ngày hiệu lực: 10/12/2016
Công văn 8802/BYT-BH năm 2016 hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư 35/2016/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Công văn 10683/VPCP-QHQT năm 2016 về cuộc họp cấp cao lần thứ 2 về Quan hệ đối tác toàn cầu do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Công văn 10693/VPCP-ĐMDN năm 2016 về Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Công văn 11561/TCHQ-TXNK năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với hệ thống nhà kính đồng bộ nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Công văn 10652/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý tài chính để cổ phần hóa Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Công văn 4933/LĐTBXH-TCCB năm 2016 về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công, viên chức do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Công văn 11552/TCHQ-GSQL năm 2016 về tăng cường quản lý xe ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Công văn 11566/TCHQ-TXNK năm 2016 vướng mắc thuế xuất khẩu loại hình kinh doanh tạm nhập - tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Công văn 11520/TCHQ-QLRR năm 2016 về phân luồng của tờ khai nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 07/12/2016
Công văn 10611/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý nợ của Công ty Công nghiệp tàu thủy Bến Kiền do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 07/12/2016
Công văn 10612/VPCP-ĐMDN năm 2016 về Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 07/12/2016
Công văn 10613/VPCP-ĐMDN năm 2016 sửa đổi Phụ lục kèm theo Điều lệ của VNPT tại Nghị định 25/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 07/12/2016

Menu

Social Media