Pháp lệnh

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 251 văn bản.

Dự thảo Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Ban hành: 30/08/2016
Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016 Ban hành: 08/03/2016
Ngày hiệu lực: 01/09/2016
Dự thảo Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Ban hành: 19/02/2016
Dự thảo Pháp lệnh Quản lý thị trường 2015 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Ban hành: 27/07/2015
Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014 Ban hành: 23/12/2014
Ngày hiệu lực: 05/06/2015
Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Ban hành: 20/01/2014
Ngày hiệu lực: 20/01/2014
Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Ban hành: 23/12/2013
Ngày hiệu lực: 01/07/2014
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2013 Ban hành: 12/07/2013
Ngày hiệu lực: 01/03/2014
Ordinance No. 06/2013/UBTVQH13 of March 18, 2013, amending and supplementing a number of articles of the ordinance on foreign exchange control Ban hành: 18/03/2013
Ngày hiệu lực: 01/01/2014
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013 Ban hành: 18/03/2013
Ngày hiệu lực: 01/01/2014
Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" sửa đổi 2012 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Ban hành: 20/10/2012
Ngày hiệu lực: 01/01/2013
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Ban hành: 16/07/2012
Ngày hiệu lực: 01/09/2012
Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 2012 Ban hành: 16/04/2012
Ngày hiệu lực: 01/07/2013
Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Ban hành: 28/03/2012
Ngày hiệu lực: 01/01/2013
Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Ban hành: 22/03/2012
Ngày hiệu lực: 01/07/2012
Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Ban hành: 30/06/2011
Ngày hiệu lực: 01/01/2012
Ordinance No. 15/2011/UBTVQH12 of February 19, 2011, amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on Procurators of the People's Procuracies Ban hành: 19/02/2011
Ngày hiệu lực: 01/07/2011
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Ban hành: 19/02/2011
Ngày hiệu lực: 01/07/2011
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Ban hành: 19/02/2011
Ngày hiệu lực: 01/07/2011
Pháp lệnh 11/2010/UBTVQH12 về thủ tục bắt giữ tàu bay do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Ban hành: 16/03/2010
Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Menu

Social Media