Văn bản theo lĩnh vực: Thể thao - Y tế

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 10.271 văn bản.

Quyết định 49/2016/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 19/12/2016
Công văn 8802/BYT-BH năm 2016 hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư 35/2016/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 7248/QĐ-BYT năm 2016 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Thông tư 27/2016/TT-BCT sửa đổi, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 20/01/2017
Công văn 17143/BTC-TCT năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Công văn 4784/BHXH-CSYT năm 2016 về thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật quy định tại Quyết định 36/2005/QĐ-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Quyết định 7115/QĐ-BYT năm 2016 về Quy trình thanh tra trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Quyết định 587/QĐ-QLD năm 2016 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Quyết định 48/2016/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 10/12/2016
Quyết định 49/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nam Định Ban hành: 24/11/2016
Ngày hiệu lực: 04/12/2016
Công văn 4666/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 21/11/2016
Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Công văn 4656/BHXH-CNTT năm 2016 rà soát công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 21/11/2016
Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Quyết định 31/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình Ban hành: 18/11/2016
Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Quyết định 49/2016/QĐ-UBND Quy định quản lý giết mổ, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm của gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 17/11/2016
Ngày hiệu lực: 27/11/2016
Thông báo 1810/TB-BHXH năm 2016 về thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 17/11/2016
Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Quyết định 6825/QĐ-BYT năm 2016 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về sinh phẩm y tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 17/11/2016
Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Quyết định 6826/QĐ-BYT năm 2016 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 17/11/2016
Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Quyết định 6827/QĐ-BYT năm 2016 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 17/11/2016
Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Quyết định 6734/QĐ-BYT năm 2016 phê duyệt tài liệu hướng dẫn chuyên môn Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau mổ lấy thai do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 15/11/2016
Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Quyết định 2516/QĐ-UBND năm 2016 về ủy quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 15/11/2016
Ngày hiệu lực: 15/11/2016

Menu

Social Media