Văn bản theo lĩnh vực: Thương mại

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 17.658 văn bản.

Quyết định 3614/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác PCI tỉnh Hải Dương Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Công văn 11310/TCHQ-TXNK năm 2016 về không lấy mẫu phân tích, phân loại do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Thông tư 26/2016/TT-BCT quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 25/01/2017
Công văn 11220/BCT-XNK năm 2016 về Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành Ban hành: 23/11/2016
Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Công văn 2467/TXNK-CST năm 2016 xác định Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo quy định của Chính phủ do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Ban hành: 16/11/2016
Ngày hiệu lực: 16/11/2016
Quyết định 2177/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 11/11/2016
Ngày hiệu lực: 11/11/2016
Quyết định 6239/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt bổ sung danh mục dự án trung tâm thương mại vào Qui hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Ban hành: 10/11/2016
Ngày hiệu lực: 10/11/2016
Công văn 4606/BVHTTDL-VHCS năm 2016 đính chính trong công văn 4496/BVHTTDL-VHCS do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Ban hành: 10/11/2016
Ngày hiệu lực: 10/11/2016
Công văn 10714/BCT-KHCN năm 2016 hướng dẫn xây dựng, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao do Bộ Công thương ban hành Ban hành: 10/11/2016
Ngày hiệu lực: 10/11/2016
Quyết định 4428/QĐ-BCT năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương từ ngày 15/12/2015 đến ngày 30/9/2016 Ban hành: 09/11/2016
Ngày hiệu lực: 09/11/2016
Quyết định 64/2016/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 59/2016/QĐ-UBND về Quy định chính sách hỗ trợ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Ban hành: 09/11/2016
Ngày hiệu lực: 25/12/2016
Quyết định 1778/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Khu công nghiệp Đồng Văn IV, tỉnh Hà Nam Ban hành: 07/11/2016
Ngày hiệu lực: 07/11/2016
Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình Ban hành: 02/11/2016
Ngày hiệu lực: 02/11/2016
Quyết định 6538/QĐ-BYT năm 2016 về rút giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam của 01 doanh nghiệp nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 01/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/11/2016
Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2016 về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 31/10/2016
Ngày hiệu lực: 31/10/2016
Quyết định 61/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020 kèm theo Quyết định 72/2014/QĐ-UBND Ban hành: 28/10/2016
Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Công văn 4975/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 26/10/2016
Ngày hiệu lực: 26/10/2016
Công văn 1447/GSQL-GQ2 năm 2016 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành Ban hành: 25/10/2016
Ngày hiệu lực: 25/10/2016
Quyết định 1534/QĐ-BKHĐT năm 2016 Kế hoạch triển khai phong trào thi đua yêu nước ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Ban hành: 21/10/2016
Ngày hiệu lực: 21/10/2016
Thông tư 156/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 21/10/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017

Menu

Social Media