Văn bản theo lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 16.132 văn bản.

Quyết định 4825/QĐ-BCT năm 2016 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2017 của Cục Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 4846/QĐ-BCT năm 2016 phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017 Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 1955/QĐ-KTNN năm 2016 Kế hoạch kiểm toán năm 2017 do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Quyết định 66/2016/QĐ-UBND Quy định bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Long An Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 15/12/2016
Quyết định 2679/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển rừng cảnh quan nội ô thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Thông tư 26/2016/TT-BCT quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 25/01/2017
Quyết định 75/2016/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất tuyến đường kè đầm Cù Mông thuộc thị xã Sông Cầu vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016 Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 5510/TCT-CS năm 2016 về thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 38/2016/QĐ-UBND Quy chế cứu hộ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 4361/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định Ban hành: 25/11/2016
Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Quyết định 3412/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương Ban hành: 24/11/2016
Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 21/11/2016
Quyết định 3049/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế hoạt động của Ban điều hành Chương trình “Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên Kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 18/11/2016
Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Quyết định 37/2016/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 18/11/2016
Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Quyết định 49/2016/QĐ-UBND Quy định quản lý giết mổ, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm của gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 17/11/2016
Ngày hiệu lực: 27/11/2016
Quyết định 20/2016/QĐ-UBND quy định tỷ lệ quy đổi từ khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang Ban hành: 17/11/2016
Ngày hiệu lực: 26/11/2016
Công văn 10813/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Thông tư 12/2016/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 15/11/2016
Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Quyết định 2522/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 15/11/2016
Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Quyết định 2523/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đạ Tẻh, Đơn Dương và Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 15/11/2016
Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Công văn 10713/TCHQ-GSQL năm 2016 về nhập khẩu than của Công ty Cổ phần Hữu Hạn Vedan Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 14/11/2016
Ngày hiệu lực: 14/11/2016

Menu

Social Media