Văn bản theo lĩnh vực: Thuế - Phí - Lệ Phí

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 34.444 văn bản.

Công văn 11566/TCHQ-TXNK năm 2016 vướng mắc thuế xuất khẩu loại hình kinh doanh tạm nhập - tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Công văn 11561/TCHQ-TXNK năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với hệ thống nhà kính đồng bộ nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016
Công văn 2734/TXNK-CST năm 2016 về hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 07/12/2016
Công văn 11520/TCHQ-QLRR năm 2016 về phân luồng của tờ khai nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 07/12/2016
Công văn 11446/TCHQ-TXNK năm 2016 về hoàn thuế sản phẩm đặt doanh nghiệp chế xuất gia công sau khi xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Công văn 11452/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Công văn 11457/TCHQ-TXNK năm 2016 trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Công văn 11462/TCHQ-TXNK năm 2016 xử lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Công văn 11427/TCHQ-TXNK năm 2016 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Công văn 11460/TCHQ-TXNK năm 2016 trả lời kiến nghị Công ty Daikin, Nhật Bản do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Công văn 11422/TCHQ-GSQL năm 2016 về nhập khẩu đồ dùng dưới dạng tài sản di chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Dự thảo Thông tư quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Công văn 11412/TCHQ-TXNK năm 2016 hỏi đáp mã HS cho mặt hàng skysaver do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Công văn 11417/TCHQ-TXNK năm 2016 xác định mã HS cho mặt hàng dự định nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Dự thảo Nghị định về biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia Ban hành: 02/12/2016
Công văn 5593/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Công văn 5594/TCT-CS năm 2016 về chi trả lãi tiền vay do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Công văn 1697/GSQL-GQ1 năm 2016 về tờ khai hải quan điện tử do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Công văn 11309/TCHQ-TXNK năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với hệ thống nhà kính đồng bộ nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Công văn 11308/TCHQ-TXNK năm 2016 trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Tay dao cắt đốt sử dụng một lần do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016

Menu

Social Media