Văn bản theo lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 17.789 văn bản.

Quyết định 4840/QĐ-BCT năm 2016 điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Hòa Bình thuộc quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 3904/QĐ-BGTVT năm 2016 Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu bê tông nhựa chặt thông thường có sử dụng phụ gia SBS trộn với cốt liệu nóng tại trạm trộn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Quyết định 4016/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 8450/BYT-KH-TC năm 2016 về thanh toán dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho đơn vị mượn hoặc đặt do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 28/11/2016
Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Quyết định 4632/QĐ-UBND năm 2016 công bố bổ sung địa bàn điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban hành: 28/11/2016
Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quảng lý trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An Ban hành: 28/11/2016
Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Quy định về vận động, quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Nam Ban hành: 25/11/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Công văn 2092/TTg-KTN năm 2016 về cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng công trình cấp bách nhằm giảm ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 21/11/2016
Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Quyết định 4232/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành: 18/11/2016
Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Quyết định 4233/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành: 18/11/2016
Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Quyết định 4235/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành: 18/11/2016
Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Quyết định 4236/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới; được thay thế; bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành: 18/11/2016
Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Quyết định 4237/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành: 18/11/2016
Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Quyết định 48/2016/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội Ban hành: 17/11/2016
Ngày hiệu lực: 27/11/2016
Quyết định 70/2016/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên quản lý Ban hành: 16/11/2016
Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Quyết định 4449/QĐ-UBND năm 2016 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa Ban hành: 15/11/2016
Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Công văn 9781/VPCP-KTN năm 2016 dự thảo Quyết định về danh mục gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 14/11/2016
Ngày hiệu lực: 14/11/2016
Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng kết hợp với chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn thành phố Hà Nội Ban hành: 11/11/2016
Ngày hiệu lực: 11/11/2016
Công văn 2036/TTg-KTN năm 2016 về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 11/11/2016
Ngày hiệu lực: 11/11/2016
Quyết định 1792/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam Ban hành: 10/11/2016
Ngày hiệu lực: 10/11/2016

Menu

Social Media