Văn bản theo lĩnh vực: Xây dựng

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 698 văn bản.

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 125:2002 về đất xây dựng công trình thuỷ lợi - Phương pháp xác định độ ẩm của đất trong phòng thí nghiệm Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 124:2002 về đất xây dựng công trình thuỷ lợi - Yêu cầu chung về lấy mẫu, đóng gói, vận chuyển và bảo quản mẫu đất dùng cho các thí nghiệm ở trong phòng Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10239-2:2013 (ISO 1518-2:2011) về Sơn và vecni - Xác định độ bền cào xước - Phần 2: Phương pháp gia tải thay đổi Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10239-1:2013 (ISO 1518-1:2011) về Sơn và vecni - Xác định độ bền cào xước - Phần 1: Phương pháp gia tải không đổi Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10237-4:2013 (ISO 2811-4:2011) về Sơn và vecni - Xác định khối lượng riêng - Phần 4: Phương pháp cốc chịu áp lực Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3115:1993 về bê tông nặng - phương pháp xác định khối lượng thể tích Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5276:1993 về bê tông nặng - phương pháp xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 177:1993 về đường ống dẫn khí đặt ở đất liền - quy định kĩ thuật tạm thời về hành lang an toàn Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3110:1993 về hỗn hợp bê tông nặng phương pháp phân tích thành phần Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3109:1993 về hỗn hợp bê tông nặng - phương pháp xác định tách vữa và độ tách nước Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3015:1993 về hỗn hợp bê tông nặng - lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3116:1993 về Bê tông - phương pháp xác định khối lượng thể tích Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2094:1993 về sơn - phương pháp gia công màng Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN6170-1:1996 về Công trình biển cố định - Phần 1: Quy định chung Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 191:1996 về Bê tông và vật liệu làm bê tông - Thuật ngữ và định nghĩa Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10667:2014 về Cọc bê tông ly tâm - Khoan hạ cọc - Thi công và nghiệm thu Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7201:2015 về Khoan hạ cọc bê tông ly tâm - Thi công và nghiệm thu Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8576:2010 (ISO 12579:2007) về Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo - Phương pháp xác định độ bền trượt của mạch keo Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8577:2010 (ISO 12580:2007) về Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo - Phương pháp thử tách mạch keo Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5709:2009 về thép cácbon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật Ban hành: 07/01/2016

Menu

Social Media