Văn bản theo lĩnh vực: Tài chính nhà nước

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 22.696 văn bản.

Quyết định 2431/QĐ-TTg năm 2016 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 13/12/2016
Ngày hiệu lực: 13/12/2016
Quyết định 2433/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 13/12/2016
Ngày hiệu lực: 13/12/2016
Công văn 10738/VPCP-KTTH năm 2016 về nộp khoản thu về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và bổ sung vốn điều lệ do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/12/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Quyết định 4278/QĐ-TCHQ năm 2016 về xóa tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 Liên hiệp sản xuất kinh doanh hàng xuất nhập khẩu thị xã Bến Tre là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 62/2016/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 27/2015/QĐ-UBND Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 20/12/2016
Quyết định 71/2016/QĐ-UBND về quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Công văn 10613/VPCP-ĐMDN năm 2016 sửa đổi Phụ lục kèm theo Điều lệ của VNPT tại Nghị định 25/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 07/12/2016
Công văn 11674/BCT-TTTN năm 2016 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Công văn 10187/BNN-CN năm 2016 bổ sung giống bò lai Zêbu ¾ máu ngoại được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 33/2016/QĐ-UBND Quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 10/12/2016
Thông báo 5130/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2016 do Kho bạc Nhà nước ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Công văn 4766/BHXH-TCKT năm 2016 về quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 5522/TCT-CS năm 2016 về thanh toán nợ tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 29/11/2016
Công văn 8450/BYT-KH-TC năm 2016 về thanh toán dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho đơn vị mượn hoặc đặt do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 28/11/2016
Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Quyết định 2919/2016/QĐ-UBND quy định quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng Ban hành: 24/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Công văn 5412/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lợi thế kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 24/11/2016
Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Công văn 5394/TCT-CS năm 2016 về chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 23/11/2016
Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Công văn 2114/TTg-KTN năm 2016 phiên họp giải trình việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 23/11/2016
Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Quyết định 667/2016/QĐ-UBND quy định thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Ban hành: 21/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017

Menu

Social Media