Văn bản theo lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 644 văn bản.

Quyết định 62/2016/QĐ-UBND quy định nội dung hỗ trợ di dời, bảo tồn và phát triển cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Ban hành: 01/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Công văn 67408/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với dịch vụ đăng ký bảo hộ độc quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa, phát minh sáng chế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 31/10/2016
Ngày hiệu lực: 31/10/2016
Công văn 67597/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động mua bản quyền phần mềm có kèm dịch vụ bảo hành phần mềm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 31/10/2016
Ngày hiệu lực: 31/10/2016
Quyết định 3298/QĐ-UBND năm 2016 về Đề án Cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần phát triển thể lực, tầm vóc người Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành Ban hành: 31/10/2016
Ngày hiệu lực: 31/10/2016
Thông tư 169/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 26/10/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Quyết định 2484/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Mèo Vạc” dùng cho sản phẩm mật ong bạc hà của tỉnh Hà Giang Ban hành: 24/10/2016
Ngày hiệu lực: 24/10/2016
Công văn 1320/GSQL-TH năm 2016 về chấm dứt kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành Ban hành: 04/10/2016
Ngày hiệu lực: 04/10/2016
Công văn 4519/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động nhập, cập nhật dữ liệu phần mềm do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 29/09/2016
Ngày hiệu lực: 29/09/2016
Công văn 1240/GSQL-TH năm 2016 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Ban hành: 16/09/2016
Ngày hiệu lực: 16/09/2016
Công văn 1224/GSQL-TH năm 2016 về cập nhật thông tin liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành Ban hành: 13/09/2016
Ngày hiệu lực: 13/09/2016
Quyết định 2900/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt “Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020” Ban hành: 09/09/2016
Ngày hiệu lực: 09/09/2016
Quyết định 46/2016/QĐ-UBND Quy định quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh Phú Yên Ban hành: 07/09/2016
Ngày hiệu lực: 17/09/2016
Công văn 1171/GSQL-TH năm 2016 về cập nhật thông tin liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành Ban hành: 29/08/2016
Ngày hiệu lực: 29/08/2016
Công văn 8178/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển giao độc quyền khai thác, quản lý bản ghi âm do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 24/08/2016
Ngày hiệu lực: 24/08/2016
Công văn 1078/GSQL-TH năm 2016 vướng mắc trong thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành Ban hành: 10/08/2016
Ngày hiệu lực: 10/08/2016
Công văn 49005/CT-TTHTr năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân liên quan đến quyền tác giả do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 25/07/2016
Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Công văn 1372/TXNK-TG năm 2016 vướng mắc phí bản quyền do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Ban hành: 19/07/2016
Ngày hiệu lực: 19/07/2016
Công văn 1371/TXNK-TG năm 2016 vướng mắc phí bản quyền do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Ban hành: 19/07/2016
Ngày hiệu lực: 19/07/2016
Công văn 6530/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 11/07/2016
Ngày hiệu lực: 11/07/2016
Công văn 44455/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 04/07/2016
Ngày hiệu lực: 04/07/2016

Menu

Social Media