Văn bản theo lĩnh vực: Chứng khoán

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 586 văn bản.

Dự thảo Thông tư quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 18/10/2016
Thông tư 150/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 14/10/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Công văn 7675/VPCP-KTTH năm 2016 bán vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên sàn Upcom do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 14/09/2016
Ngày hiệu lực: 14/09/2016
Quyết định 695/QĐ-UBCK năm 2016 thực hiện Thông tư 65/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành Ban hành: 13/07/2016
Ngày hiệu lực: 13/07/2016
Công văn 4397/UBCK-PTTT năm 2016 giải đáp vướng mắc liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Ban hành: 07/07/2016
Ngày hiệu lực: 07/07/2016
Thông tư 22/2016/TT-NHNN Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ban hành: 30/06/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn về thành lập và quản lý quỹ mở do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 21/03/2016
Công văn 1020/VPCP-ĐMDN năm 2016 về phương án tái cơ cấu Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài chính Bưu điện do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 17/02/2016
Ngày hiệu lực: 17/02/2016
Quyết định 294/QĐ-BGTVT năm 2016 về thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô Tổng công ty Vận tải thủy - Công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 27/01/2016
Ngày hiệu lực: 27/01/2016
Quyết định 288/QĐ-BGTVT năm 2016 về thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Vận tải thủy - Công Ty Cổ Phần do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 27/01/2016
Ngày hiệu lực: 27/01/2016
Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 18/01/2016
Ngày hiệu lực: 15/03/2016
Quyết định 100/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành Công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 14/01/2016
Ngày hiệu lực: 14/01/2016
Thông tư 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 21/12/2015
Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Thông tư 202/2015/TT-BTC hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 18/12/2015
Ngày hiệu lực: 01/03/2016
Quyết định 2538/QĐ-NHNN năm 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 10/12/2015
Thông tư 197/2015/TT-BTC quy định về hành nghề chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 03/12/2015
Ngày hiệu lực: 25/01/2016
Công văn 5009/TCT-CS năm 2015 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động tư vấn do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 26/11/2015
Ngày hiệu lực: 26/11/2015
Quyết định 999/QĐ-UBCK năm 2015 Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Ban hành: 19/11/2015
Ngày hiệu lực: 19/11/2015
Công văn 72972/CT-HTr năm 2015 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 13/11/2015
Ngày hiệu lực: 13/11/2015
Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 13/11/2015
Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Menu

Social Media