Văn bản theo lĩnh vực: Trách nhiệm hình sự

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 894 văn bản.

Công văn 10080/VPCP-V.I năm 2016 về buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 23/11/2016
Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Quyết định 31/2016/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Ban hành: 11/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2016 thực hiện Kế hoạch 29-KH/TU thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng do tỉnh Tuyên Quang ban hành Ban hành: 25/10/2016
Ngày hiệu lực: 25/10/2016
Quyết định 1972/QĐ-BTC năm 2016 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Chương trình thực hiện Đề án Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của doanh nghiệp theo Quyêt định 623/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 14/09/2016
Ngày hiệu lực: 14/09/2016
Quyết định 44/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2011/QĐ-UBND Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Long An Ban hành: 13/09/2016
Ngày hiệu lực: 26/09/2016
Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình hành động 14-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng do tỉnh Lạng Sơn ban hành Ban hành: 07/09/2016
Ngày hiệu lực: 07/09/2016
Quyết định 2045/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo do tỉnh Phú Yên ban hành Ban hành: 29/08/2016
Ngày hiệu lực: 29/08/2016
Công văn 6721/VPCP-NC năm 2016 về vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/08/2016
Ngày hiệu lực: 12/08/2016
Quyết định 5400/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu “Không có giết người để cướp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020” Ban hành: 10/08/2016
Ngày hiệu lực: 20/08/2016
Quyết định 20/2016/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 09/08/2016
Ngày hiệu lực: 19/08/2016
Quyết định 463/2016/QĐ-UBND Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Ban hành: 08/08/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016
Quyết định 15/2016/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Giang Ban hành: 08/08/2016
Ngày hiệu lực: 18/08/2016
Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2016 tổ chức thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ban hành: 01/08/2016
Ngày hiệu lực: 01/08/2016
Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Ban hành: 01/08/2016
Ngày hiệu lực: 01/08/2016
Kế hoạch 1643/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Ban hành: 20/07/2016
Ngày hiệu lực: 20/07/2016
Quyết định 1379/QĐ-TTg về Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/07/2016
Ngày hiệu lực: 12/07/2016
Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng do tỉnh Thanh Hóa ban hành Ban hành: 22/06/2016
Ngày hiệu lực: 22/06/2016
Quyết định 1356/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Ban hành: 22/06/2016
Ngày hiệu lực: 22/06/2016
Kế hoạch 5209/KH-UBND năm 2016 tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng do tỉnh Đồng Nai ban hành Ban hành: 21/06/2016
Ngày hiệu lực: 21/06/2016
Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ Ban hành: 16/06/2016
Ngày hiệu lực: 16/06/2016

Menu

Social Media