Văn bản theo lĩnh vực: Dịch vụ pháp lý

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.054 văn bản.

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về cộng tác viên dịch thuật và khung mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 35/2013/QĐ-UBND Ban hành: 23/09/2016
Ngày hiệu lực: 05/10/2016
Quyết định 55/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 61/2014/QĐ-UBND quy định đối tượng, phạm vi, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Ban hành: 15/09/2016
Ngày hiệu lực: 25/09/2016
Quyết định 37/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 48/2012/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Ban hành: 08/08/2016
Ngày hiệu lực: 08/08/2016
Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2016 bãi bỏ Điều 4 “Quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp đối với lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực” tại Nghị quyết 129/2009/NQ-HĐND do tỉnh Hòa Bình ban hành Ban hành: 04/08/2016
Ngày hiệu lực: 04/08/2016
Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 56/2008/NQ-HĐND do tỉnh Kiên Giang ban hành Ban hành: 01/08/2016
Ngày hiệu lực: 11/08/2016
Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý Ban hành: 27/07/2016
Quyết định 1047/QĐ-UBND năm 2016 về Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Cà Mau Ban hành: 23/06/2016
Ngày hiệu lực: 23/06/2016
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND về quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Yên Ban hành: 20/05/2016
Ngày hiệu lực: 30/05/2016
Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2016 bãi bỏ 02 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Ban hành: 22/04/2016
Ngày hiệu lực: 20/04/2016
Chương trình 194/CTr-UBND năm 2016 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 07/04/2016
Ngày hiệu lực: 07/04/2016
Kế hoạch 158/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016 Ban hành: 28/03/2016
Ngày hiệu lực: 28/03/2016
Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2016 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ban hành: 22/03/2016
Ngày hiệu lực: 22/03/2016
Công văn 630/UBND-NC năm 2016 thực hiện thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 04/02/2016
Ngày hiệu lực: 04/02/2016
Quyết định 218/QĐ-UBND Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau Ban hành: 03/02/2016
Ngày hiệu lực: 03/02/2016
Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2016 triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020 Ban hành: 21/01/2016
Ngày hiệu lực: 21/01/2016
Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 18/01/2016
Ngày hiệu lực: 18/01/2016
Quyết định 01/2016/QĐ-UBND Quy định mức trần thù lao công chứng và mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Ban hành: 08/01/2016
Ngày hiệu lực: 18/01/2016
Thông tư 215/2015/TT-BTC về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động trưng cầu giám định, định giá, triệu tập người làm chứng, người phiên dịch của cơ quan tiến hành tố tụng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 31/12/2015
Ngày hiệu lực: 20/02/2016
Quyết định 41/2015/QĐ-UBND về mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Ban hành: 29/12/2015
Ngày hiệu lực: 08/01/2016
Quyết định 45/2015/QĐ-UBND Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Ban hành: 24/12/2015
Ngày hiệu lực: 03/01/2016

Menu

Social Media