Văn bản theo lĩnh vực: Kế toán - Kiểm toán

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 3.896 văn bản.

Công văn 5593/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Công văn 73026/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng hệ thống đường sắt đô thị do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 28/11/2016
Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Công văn 73030/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 28/11/2016
Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Công văn 5426/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 24/11/2016
Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Công văn 72147/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế hướng dẫn nội dung trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 22/11/2016
Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Công văn 71983/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 21/11/2016
Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Công văn 70931/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với việc tiếp tục sử dụng hóa đơn khi thay đổi địa điểm kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 16/11/2016
Ngày hiệu lực: 16/11/2016
Thông tư 252/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km11+625 Quốc lộ 38 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 11/11/2016
Ngày hiệu lực: 26/12/2016
Công văn 5233/TCT-KK năm 2016 phụ lục kèm theo quy chế phối hợp 2176A/QCPH-TCT-TCTK do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 11/11/2016
Ngày hiệu lực: 11/11/2016
Công văn 70138/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 11/11/2016
Ngày hiệu lực: 11/11/2016
Công văn 5227/TCT-CS năm 2016 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 10/11/2016
Công văn 68841/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 07/11/2016
Ngày hiệu lực: 07/11/2016
Công văn 5156/TCT-KTNB năm 2016 về ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lợi dụng bán, cấp hóa đơn lẻ để hợp thức hóa chứng từ mua vào, bán ra gây thất thu ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 07/11/2016
Ngày hiệu lực: 07/11/2016
Công văn 68861/CT-TTHT năm 2016 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 07/11/2016
Ngày hiệu lực: 07/11/2016
Công văn 10534/TCHQ-KTSTQ năm 2016 đề nghị được phép sử dụng giá trị hàng tồn kho đầu kỳ của kế toán để lập báo cáo quyết toán năm 2015 do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 07/11/2016
Ngày hiệu lực: 07/11/2016
Công văn 68685/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế phát hành hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 04/11/2016
Ngày hiệu lực: 04/11/2016
Công văn 5120/TCT-KK năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 04/11/2016
Ngày hiệu lực: 04/11/2016
Thông tư 175/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km72+930 trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và trạm thu phí tại Km78+080 quốc lộ 3 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 28/10/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Thông tư 166/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Thái Hà, tỉnh Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 25/10/2016
Ngày hiệu lực: 10/12/2016
Công văn 4915/TCT-DNL năm 2016 hướng dẫn thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 24/10/2016

Menu

Social Media