Văn bản theo lĩnh vực: Vi phạm hành chính

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 3.026 văn bản.

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 217/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 08/12/2016
Quyết định 4186/QĐ-TCHQ năm 2016 Bản hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan và Bản hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết định, thông báo trong xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Công văn 4766/BHXH-TCKT năm 2016 về quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quảng lý trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An Ban hành: 28/11/2016
Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Công văn 5434/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế, hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 25/11/2016
Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Công văn 5411/TCT-CS năm 2016 xử lý mất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 24/11/2016
Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Công văn 5412/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lợi thế kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 24/11/2016
Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Công văn 10047/VPCP-V.I năm 2016 xử lý vi phạm về đất đai tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 22/11/2016
Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Công văn 10043/VPCP-V.I năm 2016 xử lý vi phạm về đất đai tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 22/11/2016
Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Kế hoạch 605/KH-UBND kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016 Ban hành: 16/11/2016
Ngày hiệu lực: 16/11/2016
Công văn 10744/TCHQ-PC năm 2016 thực hiện Thông tư 155/2016/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 14/11/2016
Ngày hiệu lực: 14/11/2016
Công văn 5221/TCT-QLN năm 2016 thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 10/11/2016
Ngày hiệu lực: 10/11/2016
Công văn 10544/TCHQ-KTSTQ năm 2016 vướng mắc trong xử phạt hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 08/11/2016
Ngày hiệu lực: 08/11/2016
Kế hoạch 279/KH-UBND năm 2016 quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê năm 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê do tỉnh Hà Giang ban hành Ban hành: 04/11/2016
Ngày hiệu lực: 04/11/2016
Công văn 1482/GSQL-GQ1 năm 2016 thực hiện thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Ban hành: 02/11/2016
Ngày hiệu lực: 02/11/2016
Thông tư 155/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 20/10/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Thông tư 153/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 20/10/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Công văn 4819/TCT-CS năm 2016 xử lý mất hóa đơn liên 2 do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 18/10/2016
Ngày hiệu lực: 18/10/2016
Công văn 9588/TCHQ-PC năm 2016 xử lý xe đóng lại số khung do Tổng cục Hải quan Ban hành: 06/10/2016
Ngày hiệu lực: 06/10/2016
Công văn 9376/TCHQ-TXNK năm 2016 xử lý thuế đối với doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 29/09/2016
Ngày hiệu lực: 29/09/2016

Menu

Social Media