Văn bản theo lĩnh vực: Thủ tục Tố tụng

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 2.214 văn bản.

Công văn 5003/VKSTC-V14 năm 2016 hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội trong Bộ luật hình sự 2015 và quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thi hành quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự 2015 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm Ban hành: 02/12/2016
Công văn 735/TANDTC-TCCB năm 2016 về đăng ký dự thi Thẩm phán trung cấp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Quyết định 2312/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1965 về Tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 2177/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Ban hành: 18/11/2016
Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Quyết định 48/2016/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Phước Ban hành: 18/11/2016
Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Công văn 4574/LĐTBXH-PC năm 2016 về đăng ký Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 16/11/2016
Ngày hiệu lực: 16/11/2016
Kế hoạch 587/KH-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 1681/QĐ-TTg về tăng cường biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự do tỉnh An Giang ban hành Ban hành: 07/11/2016
Ngày hiệu lực: 07/11/2016
Kế hoạch 655/KH-UBND-NC năm 2016 triển khai Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án trên địa bàn tỉnh Nghệ An Ban hành: 04/11/2016
Ngày hiệu lực: 04/11/2016
Kế hoạch 4991/KH-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 1681/QĐ-TTg về Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2015/QH13 về tăng cường biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự do tỉnh Gia Lai ban hành Ban hành: 31/10/2016
Ngày hiệu lực: 31/10/2016
Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết về tăng cường biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị hại trong hoạt động tố tụng hình sự do tỉnh Ninh Bình ban hành Ban hành: 27/10/2016
Ngày hiệu lực: 27/10/2016
Kế hoạch 143/KH-BCĐTHA năm 2016 công tác chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2017 do tỉnh Ninh Bình ban hành Ban hành: 27/10/2016
Ngày hiệu lực: 27/10/2016
Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Ban hành: 20/10/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Dự thảo Thông tư quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Ban hành: 20/10/2016
Kế hoạch 156/KH-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết 96/2015/QH13 về tăng cường biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự do tỉnh Phú Yên ban hành Ban hành: 19/10/2016
Ngày hiệu lực: 19/10/2016
Hướng dẫn 1616/HD-TLĐ năm 2016 xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Ban hành: 19/10/2016
Ngày hiệu lực: 19/10/2016
Quyết định 41/2016/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Nam Ban hành: 18/10/2016
Ngày hiệu lực: 28/10/2016
Kế hoạch 8162/KH-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 1681/QĐ-TTg về Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2015/QH13 tăng cường biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự do tỉnh Khánh Hòa ban hành Ban hành: 14/10/2016
Ngày hiệu lực: 14/10/2016
Quyết định 2834/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Thái Bình ban hành Ban hành: 13/10/2016
Ngày hiệu lực: 13/10/2016
Quyết định 42/2016/QĐ-TTg sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 72/2007/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đối với chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 10/10/2016
Ngày hiệu lực: 25/11/2016

Menu

Social Media