Văn bản theo lĩnh vực: Bảo hiểm

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 2.264 văn bản.

Công văn 2934/BHXH-KTTN năm 2016 thực hiện Quyết định 1599/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Dự thảo Thông tư hướng dẫn khoản 2 Điều 9 Quyết định 20/2016/QĐ-TTg quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả áp dụng trong lĩnh vực tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 01/11/2016
Quyết định 1599/QĐ-BHXH năm 2016 Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 28/10/2016
Ngày hiệu lực: 01/11/2016
Thông tư 150/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 14/10/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Thông tư 52/2016/TT-BTC hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 21/03/2016
Ngày hiệu lực: 01/06/2016
Công văn 748/BHXH-QLT năm 2016 về chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 21/03/2016
Ngày hiệu lực: 21/03/2016
Công văn 1343/TCHQ-TXNK năm 2016 vướng mắc gia hạn nộp thuế theo Thông tư 134/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 24/02/2016
Ngày hiệu lực: 24/02/2016
Công văn 453/TCT-DNL năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bảo hiểm hàng không do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 29/01/2016
Ngày hiệu lực: 29/01/2016
Công văn 84/KCB-QLCL năm 2016 về đồng bộ danh mục tương đương giữa Dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 43/2013/TT-BYT, 50/2014/TT-BYT với danh mục Giá dịch vụ y tế theo Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Ban hành: 21/01/2016
Ngày hiệu lực: 21/01/2016
Công văn 45/BHXH-CNTT năm 2015 triển khai giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 05/01/2016
Ngày hiệu lực: 05/01/2016
Nghị định 01/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành: 05/01/2016
Ngày hiệu lực: 20/02/2016
Công văn 5424/BHXH-CSXH năm 2015 về hướng dẫn điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 31/12/2015
Ngày hiệu lực: 31/12/2015
Công văn 10426/BYT-KCB năm 2015 về phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, chuyển tuyến trong khám, chữa bệnh và đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 31/12/2015
Ngày hiệu lực: 31/12/2015
Thông báo 2996/BHXH-TB năm 2015 về mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và mức lãi suất tính lãi của số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chậm đóng do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 31/12/2015
Ngày hiệu lực: 31/12/2015
Công văn 2991/BHXH-NVGĐ1 năm 2015 về nội dung đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ ngày 01/01/2016 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 31/12/2015
Ngày hiệu lực: 31/12/2015
Quyết định 49/2015/QĐ-UBND quy định tạm thời mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh đối với cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành: 31/12/2015
Ngày hiệu lực: 10/01/2016
Quyết định 57/2015/QĐ-UBND Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Cà Mau Ban hành: 31/12/2015
Ngày hiệu lực: 10/01/2016
Công văn 5435/BHXH-CSXH năm 2015 hướng dẫn tạm thời việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 từ ngày 01/01/2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 31/12/2015
Ngày hiệu lực: 31/12/2015
Quyết định 6341/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án Tổ chức, sắp xếp lại, giải thể các Trạm phát lại phát thanh - truyền hình trên địa bàn tỉnh Nghệ An Ban hành: 30/12/2015
Ngày hiệu lực: 30/12/2015
Thông tư 210/2015/TT-BTC quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 30/12/2015
Ngày hiệu lực: 15/02/2016

Menu

Social Media