Văn bản theo lĩnh vực: Văn hóa - Xã hội

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 19.287 văn bản.

Quyết định 2410/QĐ-TTg năm 2016 công nhận huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Thông báo 396/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 49/2016/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 19/12/2016
Quyết định 62/2016/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 27/2015/QĐ-UBND Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 20/12/2016
Quyết định 2356/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Quyết định 80/2016/QĐ-UBND về quy định trợ cấp tiền ăn cho đối tượng là người có công với cách mạng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Ban hành: 03/12/2016
Ngày hiệu lực: 20/12/2016
Công văn 17143/BTC-TCT năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 01/12/2016
Công văn 4838/LĐTBXH-KHTC tổng kết công tác năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Công văn 2955/BCA-X11 năm 2016 khen thưởng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự sau khi xảy ra hiện tượng hải sản chết tại địa phương ven biển miền Trung do Bộ Công an ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Dự thảo Thông tư về Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử -văn hóa, danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Ban hành: 30/11/2016
Quyết định 2577/QĐ-BTC năm 2016 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 4016/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 2772/QĐ-UBND năm 2016 quy định danh mục nghề và định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho người khuyết tật đến năm 2020 theo Quyết định 1019/QĐ-TTg do tỉnh Hưng Yên ban hành Ban hành: 28/11/2016
Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Kế hoạch 2846/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Hà Nam ban hành Ban hành: 28/11/2016
Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Dự thảo Thông tư quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 26/11/2016
Quyết định 49/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nam Định Ban hành: 24/11/2016
Ngày hiệu lực: 04/12/2016
Công văn 2114/TTg-KTN năm 2016 phiên họp giải trình việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 23/11/2016
Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Quyết định 179/QĐ-BCĐ năm 2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thái Bình Ban hành: 18/11/2016
Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Quyết định 79/2016/QĐ-UBND về quy định trợ cấp tiền ăn cho đối tượng bảo trợ xã hội tại đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 18/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016

Menu

Social Media