Văn bản theo lĩnh vực: Quyền dân sự

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 5.273 văn bản.

Quyết định 6598/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Hành nghề Y tư nhân thành phố Hà Nội Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Dự thảo Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 28/11/2016
Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2016 thực hiện chương trình tăng cường quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020 Ban hành: 17/11/2016
Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Quyết định 59/2016/QĐ-UBND năm 2016 Đề án Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017-2020 Ban hành: 17/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Quyết định 2934/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 Ban hành: 15/11/2016
Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Quyết định 2901/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Phước Ban hành: 11/11/2016
Ngày hiệu lực: 11/11/2016
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Ban hành: 10/11/2016
Quyết định 2382/QĐ-CTN năm 2016 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 09/11/2016
Ngày hiệu lực: 09/11/2016
Quyết định 2385/QĐ-CTN năm 2016 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 09/11/2016
Ngày hiệu lực: 09/11/2016
Quyết định 2383/QĐ-CTN năm 2016 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 09/11/2016
Ngày hiệu lực: 09/11/2016
Quyết định 2384/QĐ-CTN năm 2016 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 09/11/2016
Ngày hiệu lực: 09/11/2016
Quyết định 2386/QĐ-CTN năm 2016 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 09/11/2016
Ngày hiệu lực: 09/11/2016
Quyết định 2387/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 09/11/2016
Ngày hiệu lực: 09/11/2016
Quyết định 2388/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 09/11/2016
Ngày hiệu lực: 09/11/2016
Kế hoạch 275/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc" trên địa bàn tỉnh Lào Cai Ban hành: 09/11/2016
Ngày hiệu lực: 09/11/2016
Quyết định 4017/QĐ-UBND năm 2016 Quy định đánh giá, phân loại thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định Ban hành: 08/11/2016
Ngày hiệu lực: 08/11/2016
Nghị quyết 23/2016/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 do Quốc hội ban hành Ban hành: 08/11/2016
Ngày hiệu lực: 08/11/2016
Quyết định 6162/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Tim mạch thành phố Hà Nội Ban hành: 08/11/2016
Ngày hiệu lực: 08/11/2016
Quyết định 3970/QĐ-BNV năm 2016 Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2017 Ban hành: 07/11/2016
Ngày hiệu lực: 07/11/2016
Nghị quyết 06-NQ/TW năm 2016 thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Ban hành: 05/11/2016
Ngày hiệu lực: 05/11/2016

Menu

Social Media