Văn bản theo lĩnh vực: Tiền tệ - Ngân hàng

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 4.027 văn bản.

Dự thảo Thông tư về Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ban hành: 21/11/2016
Dự thảo Thông tư quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ban hành: 19/10/2016
Công văn 4281/TCT-DNL năm 2016 về chính sách thuế đối với tổ chức tín dụng do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 19/09/2016
Ngày hiệu lực: 19/09/2016
Quyết định 2420/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020” Ban hành: 02/08/2016
Ngày hiệu lực: 02/08/2016
Quyết định 33/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2014/QĐ-UBND thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 08/07/2016
Ngày hiệu lực: 18/07/2016
Nghị định 57/2016/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng Ban hành: 01/07/2016
Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Thông tư 23/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 16/2010/TT-NHNN hướng dẫn thi hành Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ban hành: 30/06/2016
Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Văn bản hợp nhất 24/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ban hành: 29/04/2016
Quyết định 715/QĐ-KTNN năm 2016 về Đề cương kiểm toán chuyên đề Việc thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Ban hành: 21/04/2016
Ngày hiệu lực: 21/04/2016
Công văn 527/GSQL-GQ2 năm 2016 về xuất khẩu phế liệu, phế thải có chứa vàng thu được sau quá trình sản xuất sản phẩm do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành Ban hành: 19/04/2016
Ngày hiệu lực: 19/04/2016
Circular No. 05/2016/TT-NHNN dated April 15th, 2016, amendments and supplements to certain articles of the Circular No. 03/2016/TT-NHNN by the Governor of the State Bank on guidelines for certain details of the management of foreign exchange with regard to enterprises’ foreign borrowings and repayment Ban hành: 15/04/2016
Ngày hiệu lực: 15/04/2016
Thông tư 05/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn về nội dung quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ban hành: 15/04/2016
Ngày hiệu lực: 15/04/2016
Quyết định 618/QĐ-NHNN năm 2016 về xây dựng và triển khai Phương án mua nợ xấu theo giá trị thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Ban hành: 12/04/2016
Ngày hiệu lực: 12/04/2016
Nghị định 18/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam Ban hành: 18/03/2016
Ngày hiệu lực: 23/03/2016
Official dispatch No. 272/BDU2 dated March 09, 2016, on irregular status reports on grant and repayment of foreign loans not guaranteed by the Government Ban hành: 09/03/2016
Ngày hiệu lực: 09/03/2016
Công văn 272/BDU2 năm 2016 báo cáo đột xuất tình hình vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương ban hành Ban hành: 09/03/2016
Ngày hiệu lực: 09/03/2016
Quyết định 384/QĐ-TCHQ năm 2016 về quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí,các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan Ban hành: 04/03/2016
Ngày hiệu lực: 04/03/2016
Quyết định 307/QĐ-TTg năm 2016 điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 26/02/2016
Ngày hiệu lực: 15/03/2016
Quyết định 03/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại Quyết định 24/2014/QĐ-UBND Ban hành: 01/02/2016
Ngày hiệu lực: 11/02/2016
Công văn 590/VPCP-QHQT năm 2016 về Cơ chế tài chính Dự án Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Khoản vay bổ sung vay vốn ADB do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 25/01/2016
Ngày hiệu lực: 25/01/2016

Menu

Social Media