Văn bản theo lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 5.555 văn bản.

Quyết định 2630/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 11025/TCHQ-CNTT năm 2016 hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 22/11/2016
Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Nghị định 156/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính Ban hành: 21/11/2016
Ngày hiệu lực: 10/01/2017
Quyết định 33/2016/QĐ-UBND quy định về chế độ hỗ trợ đối với người phụ trách trực tiếp công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ban hành: 15/11/2016
Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Dự thảo Thông tư quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản khác không phải là nhà đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành: 14/11/2016
Quyết định 3899/QĐ-TCHQ năm 2016 Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan Ban hành: 10/11/2016
Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Quyết định 62/2016/QĐ-UBND quy định nội dung hỗ trợ di dời, bảo tồn và phát triển cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Ban hành: 01/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Công văn 67408/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với dịch vụ đăng ký bảo hộ độc quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa, phát minh sáng chế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 31/10/2016
Ngày hiệu lực: 31/10/2016
Công văn 67597/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động mua bản quyền phần mềm có kèm dịch vụ bảo hành phần mềm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 31/10/2016
Ngày hiệu lực: 31/10/2016
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 27/10/2016
Quyết định 2330/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 27/10/2016
Ngày hiệu lực: 06/11/2016
Thông tư 34/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 25/10/2016
Ngày hiệu lực: 10/12/2016
Quyết định 1661/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 21/10/2016
Ngày hiệu lực: 21/10/2016
Kế hoạch 4868/KH-UBND năm 2016 thực hiện đấu thầu qua mạng theo Quyết định 1402/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025 do tỉnh Gia Lai ban hành Ban hành: 21/10/2016
Ngày hiệu lực: 21/10/2016
Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 20/10/2016
Ngày hiệu lực: 20/10/2016
Thông tư 29/2016/TT-NHNN quy định về thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ban hành: 12/10/2016
Ngày hiệu lực: 25/03/2017
Công văn 8350/BKHĐT-TTTH năm 2016 ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp, theo dõi kế hoạch đầu tư công do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Ban hành: 10/10/2016
Ngày hiệu lực: 10/10/2016
Công văn 1349/GSQL-GQ1 năm 2016 thực hiện Nghị định 58/2016/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Ban hành: 10/10/2016
Ngày hiệu lực: 10/10/2016
Công văn 4519/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động nhập, cập nhật dữ liệu phần mềm do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 29/09/2016
Ngày hiệu lực: 29/09/2016
Công văn 4462/TCT-CNTT năm 2016 về tích hợp dữ liệu lên website tra cứu chung của tỉnh Đồng Nai do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 27/09/2016
Ngày hiệu lực: 27/09/2016

Menu

Social Media