Văn bản theo lĩnh vực: Lĩnh vực khác

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 9.501 văn bản.

Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 do thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 21/11/2016
Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Quyết định 1804/QĐ-UBND năm 2016 về sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp vào Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn Ban hành: 04/11/2016
Ngày hiệu lực: 14/11/2016
Quyết định 1805/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm Ban hành: 04/11/2016
Ngày hiệu lực: 14/11/2016
Quyết định 1699/QĐ-TLĐ năm 2016 Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017 do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Ban hành: 18/10/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Quyết định 720/QĐ-UBND năm 2016 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai Ban hành: 30/09/2016
Ngày hiệu lực: 30/09/2016
Quyết định 822/QĐ-SYT năm 2016 Quy chế quản lý hồ sơ công, viên chức và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Sở Y tế Hà Giang Ban hành: 27/09/2016
Ngày hiệu lực: 27/09/2016
Quyết định 2795/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình Ban hành: 15/09/2016
Ngày hiệu lực: 15/09/2016
Quyết định 5013/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Trung tâm, Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội Ban hành: 14/09/2016
Ngày hiệu lực: 14/09/2016
Quyết định 1919/2016/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng Ban hành: 09/09/2016
Ngày hiệu lực: 19/09/2016
Quyết định 1699/QĐ-UBND năm 2016 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang Ban hành: 02/08/2016
Ngày hiệu lực: 02/08/2016
Quyết định 1092/QĐ-UBND năm 2016 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang Ban hành: 03/06/2016
Ngày hiệu lực: 03/06/2016
Quyết định 1208/QĐ-UBND năm 2016 về giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016 tỉnh Khánh Hòa Ban hành: 11/05/2016
Ngày hiệu lực: 11/05/2016
Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 09/05/2016
Ngày hiệu lực: 09/05/2016
Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2016 phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2015 - 2016 do tỉnh Khánh Hòa ban hành Ban hành: 31/03/2016
Ngày hiệu lực: 31/03/2016
Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2016 phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế tỉnh Khánh Hòa năm 2015 Ban hành: 31/03/2016
Ngày hiệu lực: 31/03/2016
Công văn 2538/TCHQ-TXNK năm 2016 xác định bò thuần chủng để nhân giống do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 31/03/2016
Ngày hiệu lực: 31/03/2016
Quyết định 371/QĐ-UBND năm 2016 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương Hà Giang Ban hành: 10/03/2016
Ngày hiệu lực: 10/03/2016
Quyết định 105/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 02/03/2016
Ngày hiệu lực: 02/03/2016
Quyết định 02/2016/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công, viên chức cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Ban hành: 28/01/2016
Ngày hiệu lực: 07/02/2016
Công văn 418/VPCP-KGVX năm 2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2009/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/01/2016
Ngày hiệu lực: 18/01/2016

Menu

Social Media