Văn bản theo lĩnh vực: Giáo dục

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 8.089 văn bản.

Công văn 6078/BGDĐT-GDTX năm 2016 về tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 13/12/2016
Ngày hiệu lực: 13/12/2016
Thông tư 201/2016/TT-BQP quy định danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 21/01/2017
Quyết định 3879/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020” giai đoạn 2017-2020 Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Thông báo 378/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 23/11/2016
Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 14/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/12/2016
Công văn 5488/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2016 báo cáo kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 08/11/2016
Ngày hiệu lực: 08/11/2016
Quyết định 2771/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Điều 4 Quyết định 11/2013/QĐ-UBND về chế độ học bổng cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 08/11/2016
Ngày hiệu lực: 08/11/2016
Quyết định 4325/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa Ban hành: 03/11/2016
Ngày hiệu lực: 03/11/2016
Quyết định 4326/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã được chuẩn hóa nội dung Ban hành: 03/11/2016
Ngày hiệu lực: 03/11/2016
Quyết định 27/2016/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Ban hành: 01/11/2016
Ngày hiệu lực: 10/11/2016
Công văn 5348/BGDĐT-NGCBQLCSGD năm 2016 về tổ chức thi thăng hạng giảng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 27/10/2016
Ngày hiệu lực: 27/10/2016
Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án đầu tư Phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020 của Trường cao đẳng nghề Đà Lạt do tỉnh Lâm Đồng ban hành Ban hành: 27/10/2016
Ngày hiệu lực: 27/10/2016
Thông tư 164/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 25/10/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Kế hoạch 6569/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ công, viên chức về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 24/10/2016
Ngày hiệu lực: 24/10/2016
Quyết định 1954/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án tinh giản biên chế năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi Ban hành: 21/10/2016
Ngày hiệu lực: 21/10/2016
Quyết định 46/2016/QĐ-TTg về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 19/10/2016
Ngày hiệu lực: 19/10/2016
Quyết định 43/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận Ban hành: 18/10/2016
Ngày hiệu lực: 01/11/2016
Công văn 8872/VPCP-KGVX năm 2016 về thẩm định Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/10/2016
Ngày hiệu lực: 18/10/2016
Thông tư 152/2016/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 17/10/2016
Ngày hiệu lực: 04/12/2016
Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Ban hành: 14/10/2016
Ngày hiệu lực: 14/10/2016

Menu

Social Media