Văn bản theo lĩnh vực: Lao động - Tiền lương

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 10.691 văn bản.

Công văn 4838/LĐTBXH-KHTC tổng kết công tác năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Quyết định 2100/QĐ-BHXH về Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Quyết định 2309/QĐ-TTg năm 2016 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 5507/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 73172/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 28/11/2016
Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Công văn 73028/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 28/11/2016
Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Quyết định 1894/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Ban hành: 25/11/2016
Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Quyết định 1886/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Ban hành: 22/11/2016
Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Công văn 72149/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 22/11/2016
Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Công văn 5350/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 18/11/2016
Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Công văn 4644/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 18/11/2016
Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Công văn 70478/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế về miễn, giảm thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 14/11/2016
Ngày hiệu lực: 14/11/2016
Công văn 3942/TTGSNH7 năm 2016 về cung cấp số liệu phục vụ báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực ngành Ngân hàng do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng ban hành Ban hành: 11/11/2016
Ngày hiệu lực: 11/11/2016
Thông tư 259/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ban hành Ban hành: 11/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Công văn 2523/BHXH-CST năm 2016 về rà soát, nhập dữ liệu, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 08/11/2016
Ngày hiệu lực: 08/11/2016
Thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng Ban hành: 04/11/2016
Ngày hiệu lực: 20/12/2016
Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và việc cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải cho tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải năm 2016 Ban hành: 01/11/2016
Công văn 67596/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với công tác phí công ty chi trả cho cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 31/10/2016
Ngày hiệu lực: 31/10/2016
Thông tư 33/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 25/10/2016
Ngày hiệu lực: 10/12/2016
Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Luật Chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 25/10/2016
Ngày hiệu lực: 10/12/2016

Menu

Social Media