Văn bản theo lĩnh vực: Doanh nghiệp

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 14.184 văn bản.

Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2016 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Ban hành: 29/01/2016
Ngày hiệu lực: 29/01/2016
Công văn 173/TTg-KTN năm 2016 điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 28/01/2016
Ngày hiệu lực: 28/01/2016
Công văn 170/TTg-KTN năm 2016 về cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 28/01/2016
Ngày hiệu lực: 28/01/2016
Công văn 289/TCT-CS năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với cá bò khô tẩm gia vị do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 21/01/2016
Ngày hiệu lực: 21/01/2016
Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2016 triển khai Quy chế “Hỗ trợ các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu” Ban hành: 21/01/2016
Ngày hiệu lực: 21/01/2016
Công văn 968/BTC-CST năm 2016 về chính sách thuế nhập khẩu đối với Dự án sản xuất vôi do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 20/01/2016
Ngày hiệu lực: 20/01/2016
Công văn 231/TCT-CS năm 2016 về xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 19/01/2016
Ngày hiệu lực: 19/01/2016
Công văn 232/TCT-CS năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 19/01/2016
Ngày hiệu lực: 19/01/2016
Công văn 189/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế đối với chi phí quản lý kinh doanh khách sạn do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 18/01/2016
Ngày hiệu lực: 18/01/2016
Công văn 812/BTC-TCHQ năm 2016 hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định 114/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 18/01/2016
Ngày hiệu lực: 18/01/2016
Công văn 437/VPCP-ĐMDN năm 2016 xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/01/2016
Ngày hiệu lực: 18/01/2016
Quyết định 100/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành Công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 14/01/2016
Ngày hiệu lực: 14/01/2016
Quyết định 02/2016/QĐ-UBND Quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum Ban hành: 14/01/2016
Ngày hiệu lực: 24/01/2016
Công văn 76/TTg-ĐMDN năm 2016 điều chỉnh tỷ lệ Vinalines nắm giữ tại các cảng biển sau cổ phần hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/01/2016
Ngày hiệu lực: 12/01/2016
Công văn 110/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xã hội hóa do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 11/01/2016
Ngày hiệu lực: 11/01/2016
Quyết định 01/2016/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang Ban hành: 11/01/2016
Ngày hiệu lực: 21/01/2016
Công văn 91/TCT-CS năm 2016 về hướng dẫn chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 08/01/2016
Ngày hiệu lực: 08/01/2016
Công văn 97/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 08/01/2016
Ngày hiệu lực: 08/01/2016
Công văn 75/TCT-CS năm 2016 về kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 07/01/2016
Ngày hiệu lực: 07/01/2016
Công văn 81/TCT-DNL năm 2016 về hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 07/01/2016
Ngày hiệu lực: 07/01/2016

Menu

Social Media