Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong tổng số 270.024 văn bản.

Thông báo 386/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình quan hệ thương mại Việt Nam với ASEAN do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Công văn 4881/LĐTBXH-TCCB năm 2016 thông báo danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 05/12/2016
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 19/01/2017
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 05/12/2016
Dự thảo Nghị quyết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ-TW và 24/2016/QH14 về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của kinh tế giai đoạn 2016-2020 do Chính phủ ban hành Ban hành: 05/12/2016
Dự thảo Thông tư quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ban hành: 05/12/2016
Quyết định 1296/QĐ-BXD năm 2016 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Công văn 10474/VPCP-KGVX năm 2016 về tổ chức Chương trình Vì người nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 80/2016/QĐ-UBND về quy định trợ cấp tiền ăn cho đối tượng là người có công với cách mạng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Ban hành: 03/12/2016
Ngày hiệu lực: 20/12/2016
Quyết định 3855/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 3856/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 3857/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 3858/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Công văn 17143/BTC-TCT năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 3853/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 3854/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 6286/QĐ-UBND năm 2016 về đặt tên đường mới trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 3066/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch ứng phó sự cố tai nạn tàu, thuyền trên biển; tai nạn máy bay; tai nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016

Menu

Social Media