Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong tổng số 342.418 văn bản.

Thông báo 28/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 21/01/2020
Ngày hiệu lực: 21/01/2020
Công văn 536/VPCP-QHQT năm 2020 Hội nghị về thúc đẩy hành động hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý các khu bảo tồn liên biên giới giữa Việt Nam và Lào tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 20/01/2020
Ngày hiệu lực: 20/01/2020
Thông báo 25/TB-VPCP về phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 20/01/2020
Ngày hiệu lực: 20/01/2020
Quyết định 156/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 20/01/2020
Ngày hiệu lực: 20/01/2020
Công văn 44/DP-DT về đảm bảo công tác y tế phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Cục Y tế dự phòng ban hành Ban hành: 20/01/2020
Ngày hiệu lực: 20/01/2020
Công văn 2991/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 20/01/2020
Ngày hiệu lực: 20/01/2020
Công văn 2993/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 20/01/2020
Ngày hiệu lực: 20/01/2020
Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 20/01/2020
Ngày hiệu lực: 30/01/2020
Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 20/01/2020
Ngày hiệu lực: 31/01/2020
Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định tiêu chí, cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ban hành: 20/01/2020
Ngày hiệu lực: 31/01/2020
Thông tư 01/2020/TT-BGTVT quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 20/01/2020
Ngày hiệu lực: 15/03/2020
Quyết định 66/QĐ-BXD năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Đầu tư xây dựng Khu Trung tâm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Hòa Lạc do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 20/01/2020
Ngày hiệu lực: 20/01/2020
Kế hoạch 299/KH-BVHTTDL về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành: 20/01/2020
Ngày hiệu lực: 20/01/2020
Quyết định 97/QĐ-NHNN về Kế hoạch hoạt động kiểm soát và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ban hành: 20/01/2020
Ngày hiệu lực: 20/01/2020
Quyết định 98/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ban hành: 20/01/2020
Ngày hiệu lực: 19/02/2020
Quyết định 58/QĐ-BXD năm 2020 về Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 20/01/2020
Ngày hiệu lực: 20/01/2020
Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ đo đạc trên địa bàn tỉnh Bến Tre Ban hành: 20/01/2020
Ngày hiệu lực: 01/02/2020
Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 41/2016/QĐ-UBND phê duyệt giá dịch vụ qua cầu treo do tỉnh Thái Nguyên quản lý Ban hành: 20/01/2020
Ngày hiệu lực: 01/02/2020
Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Ban hành: 20/01/2020
Ngày hiệu lực: 03/02/2020
Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Ban hành: 20/01/2020
Ngày hiệu lực: 01/02/2020

Menu