Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 141 đến 160 trong tổng số 270.024 văn bản.

Thông tư 201/2016/TT-BQP quy định danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 21/01/2017
Công văn 11422/TCHQ-GSQL năm 2016 về nhập khẩu đồ dùng dưới dạng tài sản di chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 3614/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác PCI tỉnh Hải Dương Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Công văn 2934/BHXH-KTTN năm 2016 thực hiện Quyết định 1599/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 2350/QĐ-TTg năm 2016 về hỗ trợ giống cây trồng tự nguồn dự trữ quốc gia cho địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 2351/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 2352/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trự quốc gia cho tỉnh: Nghệ An, Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Công văn 11674/BCT-TTTN năm 2016 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 2349/QĐ-TTg năm 2016 thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Thông tư 27/2016/TT-BCT sửa đổi, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 20/01/2017
Nghị quyết 103/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016 Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 1297/QĐ-BXD năm 2016 công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 1298/QĐ-BXD năm 2016 công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 19/01/2017
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 05/12/2016
Dự thảo Nghị quyết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ-TW và 24/2016/QH14 về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của kinh tế giai đoạn 2016-2020 do Chính phủ ban hành Ban hành: 05/12/2016
Dự thảo Thông tư quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ban hành: 05/12/2016
Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 05/12/2016
Quyết định 1296/QĐ-BXD năm 2016 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016

Menu

Social Media