Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 121 đến 140 trong tổng số 343.649 văn bản.

Công văn 432/BGDĐT-GDTC năm 2020 về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 14/02/2020
Ngày hiệu lực: 14/02/2020
Quyết định 412/QĐ-BYT năm 2020 về Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 14/02/2020
Ngày hiệu lực: 14/02/2020
Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị Ban hành: 14/02/2020
Ngày hiệu lực: 14/02/2020
Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình Ban hành: 14/02/2020
Ngày hiệu lực: 14/02/2020
Quyết định 278/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình Ban hành: 14/02/2020
Ngày hiệu lực: 14/02/2020
Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW năm 2020 về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Ban hành: 14/02/2020
Ngày hiệu lực: 14/02/2020
Quyết định 317/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2020 đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 14/02/2020
Ngày hiệu lực: 14/02/2020
Kế hoạch 33/KH-UBND về hoạt động “Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020” Ban hành: 14/02/2020
Ngày hiệu lực: 14/02/2020
Công văn 676/BTNMT-TCMT năm 2020 về tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Corona chủng mới gây ra) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ban hành: 14/02/2020
Ngày hiệu lực: 14/02/2020
Công văn 494/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra do thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 14/02/2020
Ngày hiệu lực: 14/02/2020
Công văn 544/UBND-VX năm 2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020 Ban hành: 14/02/2020
Ngày hiệu lực: 14/02/2020
Quyết định 367/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành Ban hành: 13/02/2020
Ngày hiệu lực: 13/02/2020
Quyết định 263/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” của Bộ Tư pháp năm 2020 Ban hành: 13/02/2020
Ngày hiệu lực: 13/02/2020
Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 13/02/2020
Ngày hiệu lực: 13/02/2020
Quyết định 440/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 13/02/2020
Ngày hiệu lực: 13/02/2020
Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 13/02/2020
Ngày hiệu lực: 13/02/2020
Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Ban hành: 13/02/2020
Ngày hiệu lực: 13/02/2020
Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 13/02/2020
Ngày hiệu lực: 25/02/2020
Quyết định 399/QĐ-BVHTTDL công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành: 13/02/2020
Ngày hiệu lực: 13/02/2020
Công văn 643/BYT-TT-KT năm 2020 về tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 13/02/2020
Ngày hiệu lực: 13/02/2020

Menu