Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 81 đến 100 trong tổng số 343.649 văn bản.

Quyết định 233/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành: 19/02/2020
Ngày hiệu lực: 19/02/2020
Kế hoạch 39/KH-UBND về thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 Ban hành: 19/02/2020
Ngày hiệu lực: 19/02/2020
Kế hoạch 41/KH-UBND về thực hiện Chương trình việc làm năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Ban hành: 19/02/2020
Ngày hiệu lực: 19/02/2020
Kế hoạch 46/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Ban hành: 19/02/2020
Ngày hiệu lực: 19/02/2020
Công văn 1222/BNN-KHCN năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Công văn 742/BYT-DP năm 2020 về tăng cường kiểm soát công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Kế hoạch 21/KH-UBND về thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020 Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Quyết định 467/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại đơn vị hành chính các phường thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2020 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Kế hoạch 550/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020 Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Chỉ thị 9/CT-TTg năm 2020 về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Kế hoạch 558/KH-UBND năm 2020 triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Quyết định 274/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 02/03/2020
Kế hoạch 159/KH-UBDT về phối hợp thực hiện công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp năm 2020 Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Nghị định 20/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước Ban hành: 17/02/2020
Ngày hiệu lực: 01/04/2020
Quyết định 266/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 17/02/2020
Ngày hiệu lực: 17/02/2020
Quyết định 268/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2020-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 17/02/2020
Ngày hiệu lực: 17/02/2020

Menu