Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong tổng số 306.081 văn bản.

Quyết định 30/2018/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 31/07/2018
Ngày hiệu lực: 15/09/2018
Thông báo 268/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 31/07/2018
Ngày hiệu lực: 31/07/2018
Thông tư 16/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ban hành: 31/07/2018
Ngày hiệu lực: 31/07/2018
Thông báo 3687/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08 năm 2018 do Kho bạc Nhà nước ban hành Ban hành: 31/07/2018
Ngày hiệu lực: 31/07/2018
Nghị quyết 100/NQ-CP năm 2018 phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam - Campuchia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập do Chính phủ ban hành Ban hành: 31/07/2018
Ngày hiệu lực: 31/07/2018
Quyết định 2692/QĐ-BGDĐT năm 2018 quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành: 26/07/2018
Ngày hiệu lực: 26/07/2018
Chỉ thị 746/CT-BYT năm 2018 về tăng cường công tác điều trị, phòng, chống lây nhiễm cúm A/H1N1 và sởi tại cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 25/07/2018
Ngày hiệu lực: 25/07/2018
Quyết định 23/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 44/2016/QĐ-UBND do tỉnh Trà Vinh ban hành Ban hành: 23/07/2018
Ngày hiệu lực: 03/08/2018
Công văn 2823/TCT-CS năm 2018 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 19/07/2018
Ngày hiệu lực: 19/07/2018
Công văn 4230/TCHQ-CNTT năm 2018 về triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 19/07/2018
Ngày hiệu lực: 19/07/2018
Công văn 6784/VPCP-V.I năm 2018 về phản ánh, kiến nghị của Công ty cổ phần Tiến Hưng về C/O mẫu AANZ do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/07/2018
Ngày hiệu lực: 18/07/2018
Thông báo 253/TB-VPCP năm 2018 về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/07/2018
Ngày hiệu lực: 18/07/2018
Công điện 01/CĐ-BTTTT năm 2018 về chủ động ứng phó với bão số 3 (cơn bão Sơn Tinh) do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 18/07/2018
Ngày hiệu lực: 18/07/2018
Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2018 về đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/07/2018
Ngày hiệu lực: 18/07/2018
Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về ngưng hiệu lực thi hành khoản 4, Điều 2 Quyết định 37/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo các Quyết định hướng dẫn Luật Đất đai 2013 do tỉnh Lạng Sơn ban hành Ban hành: 17/07/2018
Ngày hiệu lực: 17/07/2018
Dự thảo Luật quản lý thuế Ban hành: 17/07/2018
Công văn 6756/VPCP-KGVX về kết quả thi bất thường Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 17/07/2018
Ngày hiệu lực: 17/07/2018
Công văn 2869/LĐTBXH-KHTC năm 2018 hướng dẫn thực hiện mua sắm tập trung cấp Bộ đối với phần mềm ứng dụng tin học, thiết bị dạy nghề; tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 17/07/2018
Ngày hiệu lực: 17/07/2018
Công văn 2305/BTTTT-CVT năm 2018 về đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành: 17/07/2018
Ngày hiệu lực: 17/07/2018
Công văn 2304/BTTTT-CVT năm 2018 về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành: 17/07/2018
Ngày hiệu lực: 17/07/2018

Menu