Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 41 đến 60 trong tổng số 270.024 văn bản.

Quyết định 4846/QĐ-BCT năm 2016 phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017 Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 2730/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 4825/QĐ-BCT năm 2016 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2017 của Cục Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 4840/QĐ-BCT năm 2016 điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Hòa Bình thuộc quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 58/2016/QĐ-UBND Quy định về cơ chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/01/2017
Quyết định 4282/QĐ-TCHQ năm 2016 về Quy chế sử dụng chi phí quản lý và phát hành ấn chỉ Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 09/12/2016
Quyết định 49/2016/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 19/12/2016
Dự thảo Thông tư quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ban hành: 09/12/2016
Quyết định 3172/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 3173/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày ấn phẩm Công báo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 09/12/2016
Quyết định 4278/QĐ-TCHQ năm 2016 về xóa tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 Liên hiệp sản xuất kinh doanh hàng xuất nhập khẩu thị xã Bến Tre là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Chỉ thị 10400/CT-BNN-QLCL năm 2016 về tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội xuân 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 2404/QĐ-TTg năm 2016 về phân bổ kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công nông, lâm nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 2405/QĐ-TTg phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Kế hoạch 225/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 50/2016/QĐ-UBND về phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Thông tư 31/2016/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/06/2017
Thông tư 30/2016/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/05/2017
Quyết định 7248/QĐ-BYT năm 2016 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/12/2016

Menu

Social Media