Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 281 đến 300 trong tổng số 337.758 văn bản.

Công văn 72268/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất, vướng mắc về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 16/09/2019
Ngày hiệu lực: 16/09/2019
Thông tư 65/2019/TT-BTC quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 16/09/2019
Ngày hiệu lực: 01/11/2019
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 37:2019/BLĐTBXH về Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa Ban hành: 16/09/2019
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 36:2019/BLĐTBXH về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng an toàn Ban hành: 16/09/2019
Quyết định 3214/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hải Dương Ban hành: 13/09/2019
Ngày hiệu lực: 13/09/2019
Quyết định 2553/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình Ban hành: 13/09/2019
Ngày hiệu lực: 13/09/2019
Công văn 3982/CHK-ANHK năm 2019 thực hiện quy định về giấy tờ nhân thân của hành khách của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT do Cục Hàng không Việt Nam ban hành Ban hành: 13/09/2019
Ngày hiệu lực: 13/09/2019
Công văn 3650/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 13/09/2019
Ngày hiệu lực: 13/09/2019
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 13/09/2019
Công văn 8255/VPCP-NN năm 2019 về đề nghị điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện và cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 -2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 13/09/2019
Ngày hiệu lực: 13/09/2019
Công văn 8269/VPCP-CN năm 2019 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Đảo và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 13/09/2019
Ngày hiệu lực: 13/09/2019
Công văn 5861/TCHQ-GSQL năm 2019 về chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 13/09/2019
Ngày hiệu lực: 13/09/2019
Công văn 5873/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại thiết bị lọc nước, điện phân nước tạo ion do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 13/09/2019
Ngày hiệu lực: 13/09/2019
Công văn 16102/QLD-KD năm 2019 về cung ứng thuốc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do Cục Quản lý Dược ban hành Ban hành: 13/09/2019
Ngày hiệu lực: 13/09/2019
Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 13/09/2019
Ngày hiệu lực: 13/09/2019
Quyết định 22/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 15/2014/QĐ-UBND Ban hành: 13/09/2019
Ngày hiệu lực: 01/10/2019
Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Ban hành: 13/09/2019
Ngày hiệu lực: 25/09/2019
Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Ban hành: 13/09/2019
Ngày hiệu lực: 25/09/2019
Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Hà Giang Ban hành: 13/09/2019
Ngày hiệu lực: 25/09/2019
Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Ban hành: 13/09/2019
Ngày hiệu lực: 13/09/2019

Menu