Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 281 đến 300 trong tổng số 270.024 văn bản.

Công văn 5510/TCT-CS năm 2016 về thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 5522/TCT-CS năm 2016 về thanh toán nợ tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 2630/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 4009/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hải Yên tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Lần 2) Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 4007/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án "Phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020” Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 4016/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 2577/QĐ-BTC năm 2016 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 5601/BNV-TL năm 2016 về chế độ phụ cấp thu hút do Bộ Nội vụ ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 11268/TCHQ-TXNK năm 2016 về phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 691/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 15/12/2016
Công văn 4766/BHXH-TCKT năm 2016 về quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 29/11/2016
Quyết định 7051/QĐ-BYT năm 2016 Hướng dẫn xây dựng thí điểm chỉ số cơ bản đo lường chất lượng bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 10282/VPCP-KGVX năm 2016 về danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 10295/VPCP-KGVX năm 2016 Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 3756/QĐ-BKHCN điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 của Trung tâm tin học do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 4755/LĐTBXH-TCCB năm 2016 đánh giá, phân loại công, viên chức và người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công điện 2144/CĐ-TTg về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Kế hoạch 290/KH-UBND năm 2016 chủ động phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm tỉnh Lào Cai năm 2017 Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 11262/TCHQ-TXNK năm 2016 xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng “Damper (bộ điều chỉnh gió của tủ lạnh)” do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016

Menu

Page loaded in 3.93 seconds!