Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 281 đến 300 trong tổng số 270.024 văn bản.

Quyết định 4007/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án "Phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020” Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 4016/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 11268/TCHQ-TXNK năm 2016 về phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 2577/QĐ-BTC năm 2016 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 5601/BNV-TL năm 2016 về chế độ phụ cấp thu hút do Bộ Nội vụ ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 691/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 15/12/2016
Công văn 4766/BHXH-TCKT năm 2016 về quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 2309/QĐ-TTg năm 2016 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Nghị định 159/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/02/2017
Nghị định 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/07/2017
Công văn 5878/BGDĐT-GDTrH năm 2016 hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 75/2016/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất tuyến đường kè đầm Cù Mông thuộc thị xã Sông Cầu vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016 Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 10262/VPCP-QHQT năm 2016 về Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang xin phép đi công tác Pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 2312/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1965 về Tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 47/2016/QĐ-UBND Quy định về chế độ nhuận bút đối với cơ quan báo chí địa phương và hoạt động xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Công văn 5507/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 5508/TCT-CS năm 2016 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 5510/TCT-CS năm 2016 về thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 5522/TCT-CS năm 2016 về thanh toán nợ tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 2648/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án xây dựng huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019 Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016

Menu

Social Media