Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 261 đến 280 trong tổng số 270.024 văn bản.

Công văn 11268/TCHQ-TXNK năm 2016 về phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 2577/QĐ-BTC năm 2016 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 5601/BNV-TL năm 2016 về chế độ phụ cấp thu hút do Bộ Nội vụ ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 691/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 15/12/2016
Công văn 4766/BHXH-TCKT năm 2016 về quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 29/11/2016
Quyết định 7051/QĐ-BYT năm 2016 Hướng dẫn xây dựng thí điểm chỉ số cơ bản đo lường chất lượng bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 11262/TCHQ-TXNK năm 2016 xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng “Damper (bộ điều chỉnh gió của tủ lạnh)” do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 11267/TCHQ-TXNK năm 2016 xác định trước mã số mặt hàng bản kẽm CTP cảm nhiệt cho ngành công nghiệp in do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật Dân sự về giao dịch bảo đảm Ban hành: 29/11/2016
Dự thảo Thông tư quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Ban hành: 29/11/2016
Công văn 10291/VPCP-KTN năm 2016 cập nhật danh mục cầu trong Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số và trong Dự án LRAMP sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Nghị quyết 101/NQ-CP năm 2016 về phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện công việc về điều ước quốc tế do Chính phủ ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 15/01/2017
Công văn 2143/TTg-KTN năm 2016 về thí điểm hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế tại tỉnh, thành phố do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 5507/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 5508/TCT-CS năm 2016 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 5510/TCT-CS năm 2016 về thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công văn 5522/TCT-CS năm 2016 về thanh toán nợ tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Quyết định 2648/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án xây dựng huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019 Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016

Menu

Social Media