Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 241 đến 260 trong tổng số 270.024 văn bản.

Thông tư 26/2016/TT-BCT quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 25/01/2017
Quyết định 2314/QĐ-TTg năm 2016 về thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Thông báo 5130/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2016 do Kho bạc Nhà nước ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Công văn 735/TANDTC-TCCB năm 2016 về đăng ký dự thi Thẩm phán trung cấp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Quyết định 2100/QĐ-BHXH về Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Công văn 11274/TCHQ-TXNK năm 2016 về thuế xuất khẩu mặt hàng phôi nhôm hợp kim do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Quyết định 35/2016/QĐ-UBND sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 6 Quy định kèm theo Quyết định 34/2014/QĐ-UBND về quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Quyết định 587/QĐ-QLD năm 2016 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Quyết định 48/2016/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 10/12/2016
Quyết định 33/2016/QĐ-UBND Quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 10/12/2016
Quyết định 3433/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Đường kinh tế kết hợp Quốc phòng phía Tây Bắc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 3, đoạn từ Km0+00 đến Km0+609,5 và Km15+300 đến Km26+502,12) Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Quyết định 49/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý, bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, kèm theo Quyết định 14/2013/QĐ-UBND Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 15/12/2016
Quyết định 2936/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc tại Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Quyết định 3468/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Kế hoạch 7819/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Quyết định 4671/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp và Đô thị Hoằng Long, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Công văn 17041/BTC-VP năm 2016 về ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại đối với hoạt động nhập khẩu ô tô do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Quyết định 6597/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu di dân tái định cư giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án thành phần đầu tư bảo tồn, tôn tạo khu di tích Cổ Loa do tỉnh thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Quyết định 1906/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng khu số 06, 07 thuộc Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500) Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Dự thảo Thông tư về Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử -văn hóa, danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Ban hành: 30/11/2016

Menu

Social Media