Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 221 đến 240 trong tổng số 270.024 văn bản.

Quyết định 2145/QĐ-BTTTT năm 2016 về giao nhiệm vụ và phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình tuyên truyền theo chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Quyết định 2444/QĐ-TĐC năm 2016 về Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam “Cân bàn từ 10 tấn đến 15 tấn - Quy trình kiểm định tạm thời” do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Công văn 11309/TCHQ-TXNK năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với hệ thống nhà kính đồng bộ nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Quyết định 51/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 15/12/2016
Quyết định 02/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Công văn 11308/TCHQ-TXNK năm 2016 trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Tay dao cắt đốt sử dụng một lần do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Công văn 11310/TCHQ-TXNK năm 2016 về không lấy mẫu phân tích, phân loại do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Công văn 11312/TCHQ-TXNK năm 2016 về thông quan hàng hóa lô hàng xe ô tô vận chuyển thiết bị di động và mẫu môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Công văn 11337/TCHQ-GSQL năm 2016 về tạm dừng thông quan lô hàng nhập khẩu xe ô tô BMW do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Quyết định 2679/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển rừng cảnh quan nội ô thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Quyết định 2678/QĐ-UBND năm 2016 về cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Quyết định 2680/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn II (2016-2020) Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Kế hoạch 2069/KH-UBND năm 2016 phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi năm 2017 do tỉnh Quảng Bình ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Thông tư 315/2016/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 15/01/2017
Công văn 11276/TCHQ-TXNK về phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những ngày cuối năm 2016 (từ nay đến hết ngày 31/12/2016) do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Quyết định 46/2016/QĐ-UBND năm 2016 phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 10/12/2016
Thông tư 25/2016/TT-BCT quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 16/01/2017
Thông báo 381/TB-NHNN năm 2016 tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam với ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Quyết định 24/2016/QĐ-UBND về quy định "Định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên" Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 15/12/2016
Quyết định 6598/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Hành nghề Y tư nhân thành phố Hà Nội Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Menu

Social Media