Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 201 đến 220 trong tổng số 270.024 văn bản.

Công văn 1698/GSQL-TH năm 2016 vướng mắc trên C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Công văn 11393/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan bdan hành Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 6634/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 6079/QĐ-UBND năm 2016 về phân bổ gạo cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng do bão số 4 và mưa lũ gây ra của tỉnh Nghệ An ban hành Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Thái Bình Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm Ban hành: 02/12/2016
Công văn 2955/BCA-X11 năm 2016 khen thưởng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự sau khi xảy ra hiện tượng hải sản chết tại địa phương ven biển miền Trung do Bộ Công an ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Công văn 4784/BHXH-CSYT năm 2016 về thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật quy định tại Quyết định 36/2005/QĐ-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Công văn 11308/TCHQ-TXNK năm 2016 trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Tay dao cắt đốt sử dụng một lần do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Công văn 11310/TCHQ-TXNK năm 2016 về không lấy mẫu phân tích, phân loại do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Công văn 11312/TCHQ-TXNK năm 2016 về thông quan hàng hóa lô hàng xe ô tô vận chuyển thiết bị di động và mẫu môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Công văn 11337/TCHQ-GSQL năm 2016 về tạm dừng thông quan lô hàng nhập khẩu xe ô tô BMW do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Công văn 11309/TCHQ-TXNK năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với hệ thống nhà kính đồng bộ nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Quyết định 51/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 15/12/2016
Quyết định 02/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Lệnh công bố Luật đấu giá tài sản 2016 Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Lệnh công bố Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Lệnh công bố Luật sửa đổi Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Quyết định 4186/QĐ-TCHQ năm 2016 Bản hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan và Bản hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết định, thông báo trong xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Quyết định 4435/QĐ-UBND năm 2016 về giao tài sản nhà nước cho Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp do tỉnh Bình Định ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016

Menu

Social Media