Thủ tục hành chính: Tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại (lần1) - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại (lần1) - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-016138-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn, Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị chuyên môn trong ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 10 ngày sau khi nhận đơn, thông báo cho người có đơn thư v/v có thụ ký hay không thụ lý đơn (nếu không thì nêu rõ lý do) - Đối với khiếu nại: Trong thời hạn 30 ngày, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Quyết định hành chính , Công văn chuyển đơn (trong trường hợp không đúng thẩm quyền)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại (lần1) - Thái Bình

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ về Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả
Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung
Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại (lần1) - Thái Bình

Đơn, các giấy tờ liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại (lần1) - Thái Bình

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại (lần1) - Thái Bình

Thủ tục hành chính liên quan Tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại (lần1) - Thái Bình

Menu

Page loaded in 2.34 seconds!