- Trang 3

Đang xem kết quả 41 đến 60 trong tổng số 1.613 thủ tục hành chính.

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh - Thừa Thiên Huế
Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước - Đồng Nai
Xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ - Đồng Nai
Phê duyệt điều lệ thay đổi, bổ sung của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài (trừ tổ chức khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Phê duyệt điều lệ thay đổi, bổ sung của tổ chức khoa học và công nghệ 100% vốn đầu tư nước ngoài - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp Giấy phép thành lập trong trường hợp đăng ký sửa đổi, bổ sung thông tin về tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài ghi trên giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài bị rách, nát hoặc hết thời hạn hiệu lực - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp Giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương (không sử dụng ngân sách nhà nước) - Kiên Giang
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Kiên Giang
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Kiên Giang
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh - Cà Mau
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ - Cà Mau
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ - Cà Mau
Sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - Ninh Thuận

Menu