- Trang 5

Đang xem kết quả 81 đến 100 trong tổng số 655 thủ tục hành chính.

Xếp hạng di tích - Hà Nam
Thẩm định xếp hạng di tích - Hà Nam
Xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử văn hóa - Hải Dương
Xác nhận hồ sơ xin cấp phép phục hồi di tích lịch sử văn hóa - Hải Dương
Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Hải Dương
Cho phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân - Hòa Bình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Hòa Bình
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Hòa Bình
Thủ tục đề nghị cấp kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích Lịch sử văn hoá - Hòa Bình
Xếp hạng di tích cấp tỉnh - Hòa Bình
Thủ tục cấp Bằng công nhận di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh - Hòa Bình
Cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Hậu Giang
Cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Hậu Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, bảo vật, cổ vật quốc gia - Hậu Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật quốc gia - Hậu Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký cổ vật quốc gia - Hậu Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo vật quốc gia - Hậu Giang
Cấp giấy chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Hậu Giang
Thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh - Hậu Giang
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật - Gia Lai

Menu