- Trang 3

Đang xem kết quả 41 đến 60 trong tổng số 655 thủ tục hành chính.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật - Yên Bái
Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp phép khai quật khảo cổ khẩn cấp - An Giang
Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp - Khánh Hòa
Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập - Phú Yên
Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương - Phú Yên
Cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân - Quảng Trị
Cấp Giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể tại địa phương - Quảng Trị
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Quảng Trị
Thủ tục xếp hạng di tích cấp tỉnh - Quảng Ngãi
Thủ tục xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân - Quảng Ngãi
Thủ tục xếp hạng Bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân - Quảng Ngãi
Thủ tục thành lập bảo tàng tư nhân - Quảng Ngãi
Thủ tục thành lập bảo tàng cấp tỉnh - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Quảng Nam
Cấp giấy phép chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Quảng Nam
Cấp giấy phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương - Quảng Nam
Thẩm định xếp hạng di tích - Quảng Bình
Thẩm định xếp hạng di tích - Quảng Bình
Thẩm định hồ sơ đề nghị Xếp hạng di tích cấp Quốc gia - Phú Thọ
Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp - Phú Thọ

Menu